Wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej od początku roku wyniosła 3,25 mld euro

Wartość transakcji inwestycyjnych w Europie Środkowej od początku roku wyniosła 3,25 mld euro

Kajtman
Kajtman
REKLAMA
Wolumen obrotów wzrósł w bieżącym roku o 70% w porównaniu z 2012 r.

Według danych firmy Cushman & Wakefield w trzecim kwartale 2013 r. łączna wartość transakcji inwestycyjnych na rynkach nieruchomości Europy Środkowej (w Polsce, Czechach, Rumunii oraz na Słowacji i Węgrzech) wyniosła ok. 1,5 mld euro, czyli znacznie więcej niż w poprzednim kwartale (630 mln euro). Od początku roku zainwestowano w Europie Środkowej ok. 3,25 mld euro w porównaniu z 1,91 mld euro w tym samym okresie ubiegłego roku. Wzrosła zarówno liczba, jak i średnia wielkość transakcji: w pierwszych trzech kwartałach 2013 r. zawarto 78 transakcji, a w analogicznym okresie ubiegłego roku – tylko 49.

 

James Chapman, Partner w firmie Cushman & Wakefield, powiedział: „Wolumen inwestycji w pierwszych trzech kwartałach jest wyższy o ok. 24% od średniej pięcioletniej, co świadczy o pozytywnych nastrojach na rynkach, zwłaszcza w Polsce i ostatnio także w Czechach. Pierwsze sygnały wskazujące na wzrost aktywności inwestycyjnej napływają również ze Słowacji i Rumunii. Jednak na tle innych krajów szczególnie wyróżnia się Polska ze względu zarówno na wielkość rynku, jak i poziom aktywności inwestycyjnej w ostatnim czasie. Polska znalazła się w grupie 10 najbardziej atrakcyjnych miejsc do lokowania kapitału w Europie”.

 

W porównaniu z drugim kwartałem 2013 r. wartość transakcji inwestycyjnych w Polsce wzrosła ponad dwukrotnie z 454 mln euro do 943 mln euro w trzecim kwartale. W Czechach wolumen obrotów również wzrósł w trzecim kwartale do poziomu 344 mln euro, głównie za sprawą nabycia obiektu The Park przez Starwood. Dla porównania w drugim i pierwszym kwartale bieżącego roku na rynku czeskim zainwestowano odpowiednio 80 mln euro i 245 mln euro. Natomiast na Słowacji wartość transakcji inwestycyjnych w trzecim kwartale wyniosła ok. 90 mln euro, czyli mniej więcej tyle samo, co w poprzednim kwartale.  

 

REKLAMA

W przeciwieństwie do poprzednich pięciu kwartałów największym zainteresowaniem inwestorów w Europie Środkowej cieszył się sektor nieruchomości handlowych, na który przypadło 52% łącznego wolumenu transakcji inwestycyjnych. Natomiast udział w rynku inwestycyjnym sektora biurowego i logistycznego wyniósł odpowiednio 38% i 8%. Wysoki poziom obrotów w sektorze handlowym wynika raczej ze sfinalizowania kilku dużych transakcji w trzecim kwartale, tj. sprzedaży Silesia City Center (412 mln euro) i Galerii Dominikańskiej (151,7 mln euro), niż ze zmiany preferencji wśród inwestorów z nieruchomości biurowych na handlowe.

 

W trzecim kwartale pojawiło się w Europie Środkowej wielu inwestorów, w tym nowych nabywców, co korzystnie wpłynęło na nastroje na rynkach. Wynikiem współpracy Allianz i Gingko Tree jest napływ nowego kapitału do tego regionu. Natomiast spółka NEPI sfinalizowała transakcje zakupu kilku centrów handlowych w Rumunii oraz centrum handlowego Aupark Žilina na Słowacji. Swoją aktywność na rynku inwestycyjnym Europy Środkowej zaznaczyły również firmy m.in. IVG, Hines, Tristan Capital, Azora i GLL.

 

James Chapman powiedział: „Ostatnie miesiące roku przyniosą wzrost aktywności na rynku inwestycyjnym. Ceny nieruchomości w Warszawie są atrakcyjne w skali europejskiej, a szereg dostępnych aktywów wysokiej jakości będzie przyciągać zarówno inwestorów obecnych już w Europie Środkowej, jak i nowe podmioty”.         

 

Charles Taylor, Partner Zarządzający w firmie Cushman & Wakefield w Polsce, powiedział: „Perspektywy dla Polski są nadal bardzo optymistyczne dla wszystkich kategorii aktywów ze względu na coraz lepsze prognozy rozwoju gospodarczego, podaż aktywów wysokiej jakości oraz nowych inwestorów dysponujących odpowiednim kapitałem i zainteresowanych wejściem na polski rynek. Warszawa jest w dalszym ciągu preferowaną lokalizacją przez inwestorów typu core, ale wzrasta również zainteresowanie miastami regionalnymi wśród podmiotów poszukujących wyższej rentowności”.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA