DODAJ

Skanska wyremontowała 75 km dróg

pomorskie
Skanska wyremontowała 75 km
RynekInfrastruktury
2013-01-18 15:38:54
Województwo pomorskie zyskało blisko 75 km odnowionych i wyremontowanych dróg krajowych. Prace, na zlecenie gdańskiego oddziału GDDKiA, zostały wykonane przez Skanska, a łączna wartość obu zawartych umów opiewała na ponad 32 mln zł netto.


Zrealizowane przez Skanska prace polegały na remoncie i odnowie dróg krajowych w województwie pomorskim przy użyciu betonu asfaltowego lub mieszanki mastyksowo-grysowej SMA. Roboty zostały wykonane metodą tzw. „dużej łaty”.W ramach I zadania odnowiono i wzmocniono nawierzchnię oraz pobocza dróg krajowych nr 20, 21, 22, 25 i 55. W zakresie II „dużej łaty” zrealizowano prace na odcinkach dróg krajowych nr 6, S6, 20, 22, 25, 55, 90.


 


– W ramach kontraktu odpowiadaliśmy także m.in. za wykonanie i wypełnienie szczelin w nakładkach asfaltowych na betonie cementowym, frezowanie nawierzchni bitumicznych na zimno i nawierzchni betonowych, regulację pionowych studzienek kanalizacyjnych, umocnienie zawyżonych krawędzi jezdni, oznakowanie poziome, przełożenie nawierzchni chodników oraz obsługę geodezyjną – wyjaśnia Adam Kak, Menadżer Projektów, Skanska.


Remont lub odnowa nawierzchni dróg wykonywana metodą „dużej łaty” polega na założeniu osnowy geodezyjnej i wykonaniu pomiaru geodezyjnego przed rozpoczęciem robót, ustawieniu krawężników na odcinkach, na których przewidziano ten zakres robót, wykonaniu frezowania nawierzchni, wykonaniu pomiaru geodezyjnego po zakończeniu frezowania, wykonaniu oczyszczenia i skropienia emulsją bitumiczną, ułożeniu warstwy wyrównawczej gr. 5 cm, wykonaniu pomiaru geodezyjnego po ułożeniu warstwy wyrównawczej, wykonaniu ponownego oczyszczenia i skropienia emulsją bitumiczną, ułożeniu warstwy ścieralnej gr. 4 cm.Następnie wykonuje się powykonawczy pomiar geodezyjny po ułożeniu warstwy ścieralnej, wykonuje się i zalewa szczeliny dylatacyjne na nakładkach bitumicznych układanych na starej nawierzchni betonowej „stara berlinka”. Kolejny krok to umocnienie poboczy frezem i ułożenie chodników.