DODAJ

Gliwice w dobrej kondycji ekonomiczej - stwierdza agencja Fitch Ratings

śląskie
Gliwice w dobrej kondycji
graviteo
2012-02-19 20:20:38

Gliwice są w bardzo dobrej kondycji ekonomiczno-finansowej. Potwierdzają to najnowsze wyniki badań prowadzonych przez światową agencję Fitch Ratings.

Agencja Fitch Ratings podniosła długoterminowe oceny miasta - dla ratingu międzynarodowego z BBB na BBB+, a dla ratingu krajowego z A(pol) na A+(pol). Zdaniem niezależnych specjalistów perspektywa obydwu ocen jest stabilna.Choć w kraju wciąż odczuwalne są skutki recesji i wiele miast ma poważne kłopoty finansowe, Gliwice wciąż umacniają swoją kondycję ekonomiczną i gospodarczą. ,,Podniesienie ratingów odzwierciedla dobre wyniki budżetowe miasta, bardzo dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które w połączeniu ze znacznymi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością zapewniają Gliwicom wysoką zdolność do samofinansowania inwestycji" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Zdaniem agencji, w latach 2012 - 2014 nadwyżka operacyjna Gliwic wyniesie średnio około 90 mln zł (ponad 11% dochodów operacyjnych) - przy założeniu, że władze miasta będą kontynuowały dotychczasową politykę budżetową w zakresie racjonalizacji wydatków bieżących. Fitch spodziewa się również, że dobrze rozwinięta gospodarka lokalna przyczyni się do dalszego wzrostu dochodów podatkowych.Fitch szacuje, że wydatki na inwestycje, mogą w latach 2012 - 2014 wynieść łącznie około 1,1 mld zł (średnio 35% wydatków budżetowych rocznie). Zdolność Gliwic do finansowania inwestycji jest jednak wysoka, ponieważ około 65% wydatków majątkowych może zostać pokrytych z dotacji z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej, a także ze wspomnianej nadwyżki operacyjnej. Agencja podkreśla też, że Gliwice mają pewną elastyczność w zakresie wydatków majątkowych i w przypadku trudnej sytuacji finansowej mogą odłożyć w czasie realizację niektórych projektów.


Fitch Ratings przewiduje, że zadłużenie Gliwic wzrośnie ze 114,5 mln zł na koniec 2011 r. (około 16% dochodów bieżących) do mniej więcej 320 mln zł w 2014 r. Pozostanie ono jednak umiarkowane - na poziomie około 40% dochodów bieżących. 


Źródło: UM Gliwice