DODAJ

Ponad milion złotych na promocję Wodzisławia Śląskiego

śląskie
Ponad milion złotych na
graviteo
2011-11-30 16:01:56

Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.093.525 zł na realizację projektu "Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych".

Miasto Wodzisław Śląski znalazło się na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość RPO WSL. Oznacza to, że nasze Miasto otrzyma dofinansowanie w wysokości 1.093.525 zł na realizację projektu "Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych". Wartość całego projektu, który będzie realizowany w sferze promocji inwestycyjnej wyniesie 1.286.500 zł.Celem nowego projektu będzie wypromowanie marki "Wodzisław Śląski" w skali ogólnokrajowej i europejskiej z uwzględnieniem terenów inwestycyjnych leżących na obszarze miasta. W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie szeroko zakrojonego programu z zakresu działań typu city marketing, co oznacza, że miasto zrealizuje ogólnopolską kampanię promocyjną, łączącą w sobie cechy kampanii produktowej i wizerunkowej. Promocja wodzisławskich ofert inwestycyjnych w myśl założeń projektu odbywać się będzie podczas targów inwestycyjnych i w trakcie prestiżowych wydarzeń gospodarczych na rynku krajowym.Poziom konkurencji na samorządowym rynku marketingu terytorialnego, który przejawia się masowym udziałem gmin w targach inwestycji, jest bardzo wysoki
- mówi Marcin Sieniawski, kierownik Biura Promocji i Informacji Urzędu Miasta. - Postanowiliśmy przyjąć strategię wyprzedzającą, zapewniającą bezpośredni kontakt z potencjalnymi inwestorami i skupiającą ich uwagę na naszym potencjale rozwojowym - dodaje. Taka strategia podyktowana jest rosnącą konkurencją oraz koniecznością zabiegania o inwestora. Wysoka efektywność tej formy promocji została już pozytywnie zweryfikowana przez Wodzisław Śląski podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, którego nasze Miasto było głównym partnerem samorządowym. Przyjęta strategia promocyjna daje Miastu możliwość promocji na prestiżowym forum o tematyce gospodarczej, pozwala na bezpośredni kontakt z grupą wpływowych odbiorców z kręgów biznesowo-finansowych oraz kreuje Wodzisław Śląski jako miasto otwarte, dynamiczne i gotowe na inwestycje. Znaczne zainteresowanie mediów uczestnictwem Miasta w tak ważnych imprezach gospodarczych pozwala także na dodatkową promocję Wodzisławia Śląskiego.Dzięki tak dużemu dofinansowaniu Miasto będzie mogło prowadzić działania promocyjne na rzecz siedmiu atrakcyjnych komercyjnie obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni ponad 100 ha
- mówi prezydent Mieczysław Kieca. - Wszystkie oferowane przez nas tereny są bardzo korzystnie skomunikowane, dysponują też całkowitym bądź częściowym uzbrojeniem. Z pewnością mają spory potencjał, a zatem warto je prezentować. Cieszę się, że pozyskane dofinansowanie umożliwi to nam w tak szerokich kręgach - dodaje prezydent.Realizacja projektu rozpocznie się zgodnie z ustalonym harmonogramem już w przyszłym roku. Cały projekt jest częścią długofalowej strategii promocji Wodzisławia Śląskiego, której wdrażanie rozpoczęto poprzez sformułowanie spójnej strategii rozwoju miasta. Przypomnijmy, że do tej pory w Wodzisławiu Śląskim zrealizowaliśmy już dwa duże projekty związane z promocją gospodarczą: "Wodzisław Śląski - Południowa Brama Polski" oraz "Inwestycyjna Unia Gmin". Nowy projekt "Promocja gospodarcza Wodzisławia Śląskiego poprzez aktywne uczestnictwo w imprezach gospodarczych" będzie ich komplementarną kontunuacją.


źródło: UM Wodzisław Śląski