Racibórz i Śląskie: wspólna inwestycja drogowa

Racibórz i Śląskie: wspólna inwestycja drogowa

śląskie
graviteo
REKLAMA

Miasto Racibórz oraz Województwo Śląskie podpisały porozumienie w sprawie przygotowania projektu budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od gminy Rudnik do Rybnika.

Koszt przygotowania dokumentacji, która ma być gotowa w 2015 roku, to 5 mln zł. Największą część kosztów, bo 65% weźmie na siebie Samorząd Województwa Śląskiego, pozostała część będzie zapewniona przez Racibórz. Miasto, działając w imieniu gmin, przez które ma przebiegać droga, będzie odpowiedzialne za przygotowanie całej dokumentacji obejmującej m.in. projekt inwestycji, studium wykonalności oraz ocenę oddziaływania na środowisko. Racibórz ma też doprowadzić do uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację tego przedsięwzięcia.


Przypuszczalny koszt budowy odcinka o długości ok. 25 km jest szacowany na 900 mln zł. Droga będzie przebiegać od gminy Rudnik przez Racibórz, Kornowac, Gaszowice, Lyski i Rydułtowy do ul. Sportowej w Rybniku.


,,Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna to dla samorządu Województwa jedno z głównych zadań w realizacji funduszy unijnych w następnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostanie wpisane na listę projektów priorytetowych. Droga Racibórz - Pszczyna przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej gmin Subregionu Zachodniego" - powiedział marszałek Adam Matusiewicz podczas podpisania porozumienia. Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna ma być zmodernizowaną trasą o długości ok. 60 km. W modernizacji poszczególnych odcinków uczestniczą zarówno gminy i powiaty, jak i samorząd Województwa Śląskiego. Obecnie jest on zaangażowany w budowę północnej obwodnicy Pszczyny, która ma połączyć miasto i powiat z drogą krajową nr 1. Od węzła droga będzie prowadzić do skrzyżowania z istniejącą DW 935 na granicy Pszczyny i Suszca.

Miasto Wodzisław Śląski, działając na mocy porozumienia z Województwem Śląskim, sporządziło dokumentację środowiskową dla Drogi Głównej Południowej na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i gmin sąsiednich, i uzyskało decyzję środowiskową, od której złożono odwołania.

Jastrzębie-Zdrój realizuje unijny projekt ,,Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od DW 933 - ul. Pszczyńskiej w Jastrzębiu-Zdroju do węzła autostrady A1 w Mszanie". W realizacji inwestycji uczestniczy Województwo Śląskie. Pieniądze z jego budżetu są przeznaczone na  budowę odcinków drogi na terenie Gminy Mszana i Gminy Pawłowice w wysokości równej wkładowi własnemu beneficjenta.

REKLAMA


Innym zadaniem jest budowa obwodnicy Pawłowic. Gmina jako pełnomocnik Zarządu Województwa Śląskiego uzyskała dla zadania decyzję o zezwoleniu na realizację tej inwestycji.


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA