Jakie drogi w subregionie zachodnim?

Jakie drogi w subregionie zachodnim?

śląskie
graviteo
REKLAMA

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna oraz Drogi Południowej była głównym tematem spotkania marszałka Mirosława Sekuły z samorządowcami z subregionu zachodniego.

Dyskusja dotyczyła inwestycji drogowych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020.


Na proponowanej głównej liście projektów priorytetowych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego znalazła się ,,Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik". Na listę rezerwową trafiły natomiast dwa projekty. Pierwszy to Budowa Drogi Południowej o długości ok. 23 km. Ma ona przebiegać przez Rydułtowy, Pszów, Wodzisław Śląski oraz Godów i Mszanę. Koszt to 900 mln zł, przy 720 mln zł zakładanego dofinansowania z RPO.


Drugi projekt to Budowa Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna o długości ok. 25 km. Inwestycja ma dotyczyć odcinka od włączenia do drogi krajowej nr 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik. Budowa tego odcinka ma kosztować łącznie ok. 900 mln zł, zakłada się, że ok. 720 mln zł wsparcia ma przeznaczyć Unia Europejska. Przeznaczenie tych kwot na realizację tych dwóch inwestycji wyczerpałoby w znacznym stopniu alokację na projekty drogowe w województwie. Przypominamy, szacunkowa łączna kwota inwestycji to 2,61 mld zł, przy ok. 1,9 mld zł zakładanego dofinansowania. Ponadto w przypadku tych obu inwestycji nie przystąpiono do przygotowania projektu inwestycji.


W marcu br. Urząd Miasta Racibórz ogłosił przetarg na wybór wykonawcy, który opracuje warianty przebiegu odcinka Drogi Regionalnej, skompletuje materiały do decyzji środowiskowej, następnie opracuje kompletną dokumentację projektową i skompletuje wniosek o uzyskanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej. Wodzisław Śląski uzyskał decyzję środowiskową dotyczącą przebiegu Drogi Południowej. Nie jest ona prawomocna ze względu na odwołania od niej. Województwo Śląskie zamierza zawrzeć z miastem porozumienie w sprawie powierzenia samorządowi Wodzisławia przygotowania projektu inwestycji. W przypadku obu inwestycji istnieje zatem niebezpieczeństwo, że w chwili niezrealizowania lub poważnych opóźnień, nie zostałyby osiągnięte wskaźniki RPO WSL 2014-2020 do końca 2018 r. Z uwagi na wysokie koszty proponuje się podzielenie tych projektów na etapy.

REKLAMA


,,Musimy te drogi wykonać. Ale nie oczekuje się tego w jednej kadencji. Róbmy wszystko, aby te inwestycje przyspieszyć, a nie spowolnić" - przekonywał zebranych marszałek Mirosław Sekuła. Zapewnił także samorządowców, że cały czas obowiązuje porozumienie zawarte w październiku 2012 między Województwem Śląskim a Miastem Racibórz. Zgodnie z jego postanowieniami Racibórz przygotuje projekt budowy odcinka od Rudnik do Rybnika. Koszt przygotowania dokumentacji, która ma być gotowa w 2015 roku, to 5 mln zł. Największą część kosztów, bo 65% wziął na siebie Samorząd Województwa Śląskiego, pozostałą część zapewnia Racibórz. Marszałek zapowiedział także gotowość do zakończenia w maju negocjacji dotyczących powierzenia miastu Wodzisław przygotowania do 2015 roku projektu Drogi Południowej. Zdaniem Mirosława Sekuły do czasu przygotowania projektów dotyczących obu inwestycji powinny się toczyć prace mające na celu znalezienie różnych źródeł dofinansowania. ,,Jak będą projekty i pozwolenia na budowę, warto byłoby zaczynać od budowy odcinków" - podkreślił.

 

źródło: slaskie.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA