Na Jasnej Górze rozmawiano o wykorzystywaniu środków unijnych

Na Jasnej Górze rozmawiano o wykorzystywaniu środków unijnych

Częstochowa
graviteo
REKLAMA

W starej bibliotece Klasztoru Jasnogórskiego o dobrych praktykach wykorzystania unijnego wsparcia i szansach, jakie niesie nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej, dyskutowali przedstawiciele świata polityki, nauki i duchowieństwa.

Na miejsce spotkania nieprzypadkowo został wybrany klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze. To w nim realizowany jest w trzech etapach projekt kluczowy ,,Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze", którego wartość to 43 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło ponad 36 mln zł.


Pytany o to, czy gdyby raz jeszcze miał występować o fundusze unijne, podjąłby taką decyzję, o. Roman Majewski, Przeor Klasztoru na Jasnej Górze odpowiedział: ,,Gdybyśmy nie podjęli tego wyzwania, byłby to grzech zaniechania. Jak wytłumaczylibyśmy się przyszłym pokoleniom, że nie skorzystaliśmy z takiej szansy?"

Ten okres programowania Unii Europejskiej zostawi trwały ślad w Częstochowie i w okolicach. Mam nadzieję, że przy aplikowaniu o środki unijne w przyszłych latach będzie podobnie. Cieszę się także, że subregion północny to właściwie jedyny w Polsce, który zgłasza projekty po uprzednim porozumieniu się samorządów. Wybierane są projekty, z których skorzystają wszystkie samorządy w subregionie - mówił marszałek Adam Matusiewicz. 

Chciałbym, aby nasza współpraca była jeszcze pełniejsza niż do tej pory. Powinniśmy jeszcze lepiej wykorzystywać walory, które mamy. Współpracujmy tak, żeby wszyscy mogli z tego korzystać - apelował prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dyskusja o tym, co już zostało zrealizowane w subregionie, połączona została z rozmową o tym, co przed nami, czyli o nowej perspektywie finansowej, a także o założeniach do nowego Regionalnego Programu Operacyjnego i o pomysłach na nową perspektywę 2014+.

Jak tłumaczył marszałek, w nowym okresie programowania zmieni się spojrzenie na wydatkowanie środków, co przełoży się na to, jak i my będziemy wydawać środki. Unia stawia na wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, podnoszenie konkurencyjności MŚP i wspieranie przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Duże znaczenie w przyszłym okresie będzie miała ścieżka pozakonkursowa. Wstępnie proponuje się przeznaczenie ok. 55% środków na ten tryb. Po udanym eksperymencie wprowadzenia Subregionów do systemu wdrażania RPO WSL 2007-2013 przewiduje się uruchomienie w przyszłym okresie podobnych programów.

W subregionie północnym jest najwięcej zakończonych projektów (72%) w stosunku do liczby podpisanych umów. Zestawiając kwoty wypłacone beneficjentom z poszczególnych subregionów jako procent dofinansowania przyznanego w umowach, najsprawniej realizowane oraz rozliczane są projekty realizowane na terenie subregionu południowego, w którym wypłacono już ponad 70% kwoty dofinansowania z umów. Niewiele mniejszy procent realizacji umów jest w subregionie północnym.

REKLAMA

 


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA