Ponad 20 mln dofinansowania na oczyszczalnię ścieków

Ponad 20 mln dofinansowania na oczyszczalnię ścieków

Częstochowa
graviteo
REKLAMA

Oczyszczalnia Ścieków "Warta" zdobyła ponad 20 mln zł na dalszą rozbudowę i modernizację. Środki pochodzić będą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ostatnich latach Częstochowa otrzymała też środki zewnętrzne m.in. na dofinansowanie wielu inwestycji drogowych. To zasługa - między innymi - częstochowskich parlamentarzystów.

Spółka "Warta" otrzymała ponad 20 mln zł dofinansowania na II etap modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków (łączny koszt inwestycji to ponad 61 mln zł). W jego ramach m.in. zostanie kompleksowo zmodernizowana Centralna Oczyszczalnia Ścieków oraz Centralna Przepompownia Ścieków. Celem projektu jest m.in. poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności wód Warty w rejonie Częstochowy. 


- Dofinansowanie rozbudowy oczyszczalni oraz niedawno otrzymana informacja z Centrum Unijnych Projektów Transportowych o uzyskaniu środków na dużą inwestycję związaną z kompleksową przebudową ul. Warszawskiej, a także trwające zadania drogowe dofinansowane ze środków zewnętrznych - m.in. budowa północnego korytarza, przebudowa Alei Pokoju, przebudowa wiaduktów nad torami PKP na DK-1 - to dobry pretekst do podziękowania wszystkim częstochowskim parlamentarzystom za konkretne wsparcie i działania na rzecz uzyskania tych środków przez miasto - mówił dziś podczas konferencji prasowej prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. - Za "Wartę" szczególne podziękowania należą się Markowi Baltowi, członkowi Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w Sejmie. Za pozyskanie środków na inwestycje drogowe podziękowania kieruję przede wszystkim do parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej i składam je na ręce obecnej tu Haliny Rozpondek. 

- W sprawach Częstochowy nie ma podziałów politycznych - powiedziała poseł Halina Rozpondek, zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w Sejmie. - Wszyscy parlamentarzyści są zespołem. Staramy się wspierać jak możemy, zabiegać o pieniądze unijne, ministerialne dla miasta. Tak było też w przypadku kolei, gdzie teraz czekają nas inwestycje które znacznie przyspieszą czas przejazdu z Wrocławia, przez Opole i Częstochowę do Warszawy. 

O rozbudowie i modernizacji w Oczyszczalni Ścieków "Warta" mówił także prezes spółki Rafał Lewandowski; a o inwestycjach drogowych dofinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych w ostatnich latach - Mariusz Sikora, dyrektor MZDiT.

Na konferencji obecna też była Ewelina Balt, radna i jednocześnie zastępca kierownika w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych Oczyszczalni Ścieków "Warta" oraz Emilia Trzepizur, Zastępca Dyrektora ds. Finansowych i Zamówień Publicznych w Miejskim Zarządzie Dróg i Transportu.

REKLAMA


źródło: UM Częstochowa

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA