Jaki subregion częstochowski w roku 2020?

Jaki subregion częstochowski w roku 2020?

śląskie
graviteo
REKLAMA

Marszałek Mirosław Sekuła dyskutował z częstochowskimi przedsiębiorcami o przygotowaniach województwa do kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

,,Subregion częstochowski to przyszłościowy obszar, który ma szansę być obszarem wzrostu. Trzeba zmienić zmianę sposobu myślenia w kierunku prorozwojowym" - przekonywał marszałek środowiska biznesu.

Przypomniał także, że w nowej perspektywie finansowej będzie wspierana współpraca na osi biznes - nauka - samorząd. Oznacza to w przygotowaniu przyszłych projektów konieczność zmiany utartego sposobu myślenia o rozwoju lokalnym. W obecnej perspektywie dofinansowania większość środków jest kierowana na wyrównywanie różnic w rozwoju regionalnym. Od 2014 roku szanse na sukces będą miały samorządy i środowiska z pomysłami rozwojowymi.

Marszałek zachęcał samorządy oraz środowiska gospodarcze do współpracy mającej na celu wypracowanie najlepszych przedsięwzięć rozwojowych oraz przygotowanie nowatorskich sposobów ich finansowania, zarówno z funduszy unijnych, jak i innych dostępnych źródeł. 

Podczas spotkania dyskutowano o projektach proponowanych do realizacji w subregionie częstochowskim. W propozycji listy rankingowej projektów drogowych przewidywanych do realizacji w ramach RPO 2014-2020 znalazły projekty przebudowy odcinków dróg wojewódzkich m.in. Janów - Złoty Potok, Żarki - Myszków, granica miasta Częstochowa - województwo łódzkie. Na liście znalazła się także obwodnica Myszkowa.

Lista projektów drogowych proponowanych do wsparcia z poziomu krajowego w ramach Kontraktu Terytorialnego obejmuje m.in. budowę autostrady A1 na odcinku województwo łódzkie - Pyrzowice (4 mld zł) oraz budowę drogi ekspresowej S46 między woj. opolskim a Częstochową (ok. 1,1 mld zł).

Zdaniem marszałka Sekuły budowa A1 wraz z systemem węzłów komunikacyjnych będzie silnym bodźcem do rozwoju.


W przyszłej perspektywie finansowej samorządy z subregionu częstochowskiego mogą pozyskać fundusze na rozwój w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Według wstępnej koncepcji wsparcie można otrzymać na realizację projektów z zakresu  gospodarki niskoemisyjnej, ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, włączenia społecznego i rewitalizacji oraz wzmocnienia potencjału edukacyjnego.


Projekty realizowane w ramach ZIT będą musiały wykazywać wysoki stopień zintegrowania oraz wzajemnie się uzupełniać.


Marszałek zapoznał się także z przebiegiem prac nad Rewitalizacją Zespołu Poklasztornego parafii św. Zygmunta w Częstochowie. Jest to projekt realizowany z funduszy Unii Europejskiej. Wartość inwestycji to 12,5 mln zł przy ok. 10,6 mln zł dofinansowania.  W trakcie realizacji dokonano wielu odkryć archeologicznych oraz architektonicznych. Obecnie opracowywany jest program prac konserwatorskich, który musi być uzgodniony z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

REKLAMA


W spotkaniu zorganizowanym przez posła na Sejm RP Halinę Rozpondek uczestniczyli przedstawiciele środowisk gospodarczych, parlamentarzyści. W dyskusji wziął udział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

 

źródło: slaskie.pl

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA