Kontrakty na rury wiertnicze za 50 mln zł

Kontrakty na rury wiertnicze za 50 mln zł

śląskie
graviteo
REKLAMA

Częstochowski Rurexpol należący do Grupy Alchemia, który jest jedynym dostawcą rur wiertniczych bez szwu w Polsce, zwiększył eksport na tyle, że zrównoważył on sprzedaż krajową.

Oznacza to, że od początku roku coraz więcej polskich rur wiertniczych z Rurexpolu zostało sprzedanych za granicą. Pojedyncze kontrakty  na dostawy rur wiertniczych od początku roku opiewały średnio na kilka milionów złotych. W sumie od początku roku Rurexpol sprzedał produkty za ok. 50 mln zł, w czym udział sprzedaży na rynki zagraniczne wyniósł połowę.


Grupa Alchemia wysyła wytwarzane rury wiertnicze na rynki Unii Europejskiej oraz Polski. Obecna jest również na rynkach USA, Kanady i Bliskiego Wschodu obsługując głównie sektory wydobywcze gazu oraz ropy naftowej. Ponadto rury produkowane przez zakład produkcyjny Alchemii - Rurexpol, wykorzystywane są przy odwiertach geotermalnych, wodnych oraz pod wydobycie soli.


Firma realizuje stałe dostawy dla firm niemieckich, holenderskich, austriackich, rumuńskich, czeskich oraz węgierskich. W tym roku zawarto kilka znaczących umów na sprzedaż rur wiertniczych z holenderską firmą Deep Drill oraz niemieckim Iteco. 

REKLAMA


Gaz łupkowy - nowa szansa


Na rynku polskim kluczowym odbiorcą rur wiertniczych Rurexpolu jest firma będąca liderem rynku gazu ziemnego. W ostatnim czasie Alchemia wygrała kontrakt na dostawy rur wiertniczych do PGNiG oraz innych podmiotów operujących na stosunkowo młodym, kształtującym się rynku związanym z wydobyciem gazu łupkowego. Ilości wydawanych koncesji państwowych na poszukiwanie gazu łupkowego na terytorium Polski oraz sygnałów płynących z zagranicznego otoczenia rynkowego tj. podmiotów zagranicznych operujących w tej branży pozwala Alchemii patrzeć z optymizmem na kolejne lata w tym sektorze, zwłaszcza że realizowane w Rurexpolu inwestycje i posiadane zaplecze produkcyjne, zabezpieczają potrzeby odbiorców obecnie i biorąc pod uwagę postęp techniczny w tym sektorze również w przyszłości.


Po trzech kwartałach 2011 r. stalowa Grupa Kapitałowa Alchemia uzyskała prawie 847,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o ponad 73% w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Skonsolidowany zysk netto po trzech kwartałach br. wzrósł ponad trzykrotnie (rok do roku) do 62,9 mln zł. 

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA