DTŚ wkroczy do Gliwic

DTŚ wkroczy do Gliwic

śląskie
graviteo
REKLAMA

Podpisano umowę na realizację pierwszego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Umowa została zawarta pomiędzy inwestorem zastępczym DTŚ SA a głównym wykonawcą SKANSKA SA. Podpis na niej złożył także marszałek Adam Matusiewicz.

- Nowy odcinek oznacza dla podróżujących czas i komfort jazdy. W przeciwieństwie do autostrady, DTŚ będzie docierała do samego centrum Gliwic, co przyniesie znaczącą oszczędność czasu i zlikwiduje korki. Cieszę się, że zbliżamy się do finału trasy w kierunku zachodnim. Tak naprawdę myślimy już o realizacji odcinka wschodniego DTŚ - powiedział marszałek Matusiewicz.

 

Drogowa Trasa Średnicowa o planowanej długości 31,5 km, która ma połączyć Katowice z Gliwicami, obecnie przebiega przez pięć miast od węzła z ul. De Gaulle'a w Zabrzu poprzez Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów, do węzła z ul. Murckowską w Katowicach. Jest to ponad 20 km trasy na dominującym w aglomeracji śląskiej kierunku ruchu drogowego wschód-zachód.

 

Pozostaje do wybudowania odcinek DTŚ od ul. de Gaulle'a w Zabrzu do DK-88 w Gliwicach (kontrakty Z3 i Z4 w Zabrzu oraz G1 i G2 w Gliwicach) o łącznej długości 11,3 km. Odcinek ten będzie realizowany jako trzy oddzielne kontrakty prowadzone równolegle.
 
 

Ok. 2,8-kilometrowy odcinek G1 przebiega od ul. Kujawskiej w Gliwicach do granicy z miastem Zabrze, w tym 216 m na terenach kolejowych. W rejonie węzła z ul. Kujawską DTŚ będzie miała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, od ul. Kujawskiej do węzła z autostradą A1 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast od węzła z autostradą A-1 do granic z miastem Zabrze 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w każdym kierunku z pasem awaryjnym.

 

Na odcinku zaplanowano 5 obiektów inżynierskich: wiadukty nad ulicami Kujawską, Błonie, Wschodnią, nad torami PKP oraz most nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą. Zaprojektowano również urządzenia ochrony środowiska naturalnego: zastępcze zbiorniki wodne dla płazów, przejścia dla małych zwierząt, głównie płazów, ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej oraz system odwodnienia.


Przebieg Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze - Gliwice jest zgodny z decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

REKLAMA


Wykonawcą prac projektowych dla odcinków G1 oraz G2/4 w Gliwicach, tj. od. ul. Baildona w Gliwicach do granicy miasta Zabrze, była wyłoniona w drodze postępowania o zamówienie publiczne firma Mosty Katowice Sp. z o.o. z Katowic.


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy odcinka G1 w Gliwicach ogłoszono 14 marca br. Wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych, którym jest firma SKANSKA SA z Warszawy. Cena kontraktowa to kwota  244 572 674,49 zł brutto. Termin wykonania robót wynosi 25 miesięcy, okres gwarancji - 36 miesięcy.


Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, tj. na przełomie lipca/sierpnia br. Zakończenie tego odcinka zaplanowano na sierpień 2014 r.


Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe źródła finansowania projektu pochodzą z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, rezerwy subwencji ogólnej określonej w art. 26 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Miasta Gliwice.

 

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA