Drogowa Trasa Średnicowa już w Gliwicach!

Drogowa Trasa Średnicowa już w Gliwicach!

śląskie
graviteo
REKLAMA

Odcinek G1 ma ok. 2,8 km długości. Łączny koszt tej inwestycji to 287,1 mln zł.

 

Budowa została sfinansowana z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaciągniętego przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej (93,3 mln zł), ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, których beneficjentem jest Województwo Śląskie (114,9 mln zł), z rezerwy subwencji ogólnej Państwa (60 mln zł) oraz ze środków Miasta Gliwice (18,9 mln zł).

 

,,Drogowa Trasa Średnicowa to kluczowa inwestycja województwa śląskiego, niezwykle istotna dla dalszego rozwoju regionu i udrożnienia komunikacji na jego obszarze. Nigdy wcześniej na jej budowie nie zdarzyło się, by dwie inwestycje zostały oddane do użytku w ciągu roku. A w tym roku oddaliśmy już odcinki zabrzańskie Z3 i Z4, a teraz przychodzi kolej na następny - G1, czyli powiązanie DTŚ z autostradą A1. Tym samym ten podstawowy efekt komunikacyjny został właśnie zrealizowany. Teraz czeka nas ostatni etap, czyli przejście przez Gliwice i włączenie Gliwic do układu komunikacyjnego aglomeracji. A później? Przed nami jeszcze najpewniej także nowa inwestycja, która będzie realizowana według nowych zasad, czyli realizacja odcinka wschodniego DTŚ - od Katowic do Jaworzna i Dąbrowy Górniczej" - powiedział marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła.

 

W ramach tej inwestycji wybudowano pięć obiektów inżynierskich - wiadukty nad torami kolejowymi, ulicami Wschodnią, Błonie i Kujawską oraz most nad Kłodnicą i autostradą A1. Do ich wzniesienia wykorzystano ponad 61 tys. m3 betonu i 8 tys. ton stali zbrojeniowej. Oprócz tego przebudowano m.in. ponad 18 tys. metrów podziemnej infrastruktury (sieci: wodociągową, deszczową, gazową, cieplną, elektroenergetyczną, teletechniczną, kanalizację ogólnospławną i sanitarną), a także fragmenty ulic: Wschodniej, Kujawskiej i Błonie oraz taśmociąg nawęglania w rejonie ul. Kujawskiej. Z myślą o naturalnym środowisku powstało m.in. 19 zastępczych zbiorników wodnych dla płazów, 6 przejść pod DTŚ dla zwierząt, 3 przepusty i ponad 14 tys. metrów ekranów akustycznych.

 

W otwarciu odcinka G1 uczestniczyli marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, przewodniczący Sejmiku Andrzej Gościniak, prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz, środowiska samorządowe oraz przedstawiciele DTŚ SA i wykonawcy inwestycji Skanska SA.

REKLAMA

 

Budowa Drogowej Trasy Średnicowej to największa inwestycja samorządu województwa śląskiego. Urząd Marszałkowski wraz ze spółką DTŚ SA w Katowicach, w imieniu samorządów miast, realizuje tę inwestycję na podstawie porozumienia zawartego w 1999 r.

 

Oprócz otwartego pierwszego odcinka DTŚ w Gliwicach, trwa budowa drugiej części ,,średnicówki" w tym mieście - od ul. Kujawskiej do Drogi Krajowej nr 88. Zakończenie prac jest planowane na koniec 2015 r. Początkowo drugi odcinek trasy w Gliwicach był realizowany w ramach RPO. W ubiegłym roku samorządy województwa śląskiego i Gliwic uzgodniły z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego przeniesienie projektu G2 z RPO do krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Miasto Gliwice zostało w ten sposób beneficjentem tych środków unijnych, a za realizację inwestycji mają być odpowiedzialne Gliwice i Województwo Śląskie. Planowany łączny koszt tej inwestycji to 954,6 mln zł.

 

Budowa obu gliwickich odcinków Drogowej Trasy Średnicowej w latach 2012-2015 pochłonie zatem mniej więcej 1,2 mld zł. Natomiast całkowity koszt DTŚ od Katowic do Gliwic wyniesie 3,4 mld zł.

 

źródło: UMWŚ

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA