Umowa na gliwicki odcinek trasy średnicowej podpisana

Umowa na gliwicki odcinek trasy średnicowej podpisana

Gliwice
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Podpisano umowę na realizację pierwszego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach. Umowa została zawarta pomiędzy inwestorem zastępczym DTŚ a głównym wykonawcą Skanska. Podpis na niej złożył także śląski marszałek Adam Matusiewicz.

- Nowy odcinek oznacza dla podróżujących czas i komfort jazdy. W przeciwieństwie do autostrady, DTŚ będzie docierała do samego centrum Gliwic, co przyniesie znaczącą oszczędność czasu i zlikwiduje korki. Cieszę się, że zbliżamy się do finału trasy w kierunku zachodnim. Tak naprawdę myślimy już o realizacji odcinka wschodniego DTŚ - powiedział marszałek Matusiewicz.


Drogowa Trasa Średnicowa będzie miała długości 31,5 km i połączy Katowice z Gliwicami, obecnie przebiega przez pięć miast od węzła z ul. De Gaulle'a w Zabrzu poprzez Rudę Śląską, Świętochłowice, Chorzów, do węzła z ul. Murckowską w Katowicach. Jest to ponad 20 km trasy na dominującym w aglomeracji śląskiej kierunku ruchu drogowego wschód-zachód.

 

Pozostaje do wybudowania odcinek DTŚ od ul. de Gaulle'a w Zabrzu do DK-88 w Gliwicach (kontrakty Z3 i Z4 w Zabrzu oraz G1 i G2 w Gliwicach) o łącznej długości 11,3 km. Odcinek ten będzie realizowany jako trzy oddzielne kontrakty prowadzone równolegle.
REKLAMA


Odcinek G1 o długości 2,8 kilometra przebiega od ul. Kujawskiej w Gliwicach do granicy z miastem Zabrze, w tym 216 m na terenach kolejowych. W rejonie węzła z ul. Kujawską DTŚ będzie miała 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku, od ul. Kujawskiej do węzła z autostradą A1 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast od węzła z autostradą A-1 do granic z miastem Zabrze 2 jezdnie po 3 pasy ruchu w każdym kierunku z pasem awaryjnym.


Na odcinku zaplanowano 5 obiektów inżynierskich: wiadukty nad ulicami Kujawską, Błonie, Wschodnią, nad torami PKP oraz most nad autostradą A1 i rzeką Kłodnicą. Zaprojektowano również urządzenia ochrony środowiska naturalnego: zastępcze zbiorniki wodne dla płazów, przejścia dla małych zwierząt, głównie płazów, ekrany akustyczne, pasy zieleni izolacyjnej oraz system odwodnienia.


Przebieg Drogowej Trasy Średnicowej na odcinku Zabrze - Gliwice jest zgodny z decyzją ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia, wydaną przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.


Wykonawcą prac projektowych dla odcinków G1 oraz G2/4 w Gliwicach, tj. od. ul. Baildona w Gliwicach do granicy miasta Zabrze, była wyłoniona w drodze postępowania o zamówienie publiczne firma Mosty Katowice z Katowic. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy odcinka G1 w Gliwicach ogłoszono 14 marca br. Wyłoniono wykonawcę robót budowlano-montażowych, którym jest firma SKANSKA SA z Warszawy. Cena kontraktowa to kwota 244,5 miliony złotych brutto. Termin wykonania robót wynosi 25 miesięcy, okres gwarancji to 36 miesięcy.


Rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, tj. na przełomie lipca i sierpnia br. Zakończenie tego odcinka zaplanowano na sierpień 2014 roku. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Pozostałe źródła finansowania projektu pochodzą z kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, rezerwy subwencji ogólnej określonej w art. 26 Ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz z budżetu Miasta Gliwice.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA