Trasa Średnicowa w Grudziądzu zmieni się w drogę krajową

Trasa Średnicowa w Grudziądzu zmieni się w drogę krajową

kujawsko-pomorskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA
Prezydent Grudziądza Robert Malinowski oraz Mirosław Jagodziński, dyrektor bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wczoraj, tj. 26 lutego podpisali porozumienie w sprawie zakwalifikowania 3 odcinka Trasy Średnicowej jako drogi krajowej.
Umowa kwalifikuje 3 odcinek Trasy Średnicowej pomiędzy węzłem „Grudziądz” a węzłem „Konstytucji 3 Maja” jako drogę krajową. W najbliższych dniach gmina-miasto Grudziądz wystąpi do GDDKiA o nadanie numeru dla nowej drogi krajowej. Jednym z warunków formalnych jest bowiem przedstawienie w Centrum Unijnych Projektów Transportowych promesy określającej status nowego odcinka Średnicówki.


Porozumienie, oprócz potwierdzenia „krajowości” 3 odcinka, reguluje również wzajemne rozliczenia finansowe pomiędzy GDDKiA oraz gminą-miasto Grudziądz w kwestii nakładów poniesionych przez miasto na budowę fragmentu drogi leżącej poza granicami administracyjnymi Grudziądza.

REKLAMA

 

Przypomnijmy, inwestycja pn. Budowa Trasy Średnicowej od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 „Grudziądz” znajduje się na liście projektów indykatywnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Prace związane z budową 3 odcinka zakończyły się w grudniu 2012 r. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego i WANT w październiku 2011 r. Wartość inwestycji ponad 57 mln zł, natomiast unijne dofinansowanie wyniesie 46,5 mln zł, czyli ok. 85% wydatków kwalifikowanych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA