Pierwszy odcinek trasy N-S już gotowy

Pierwszy odcinek trasy N-S już gotowy

Ruda Śląska
REKLAMA

Zakończyły się prace przy budowie pierwszego etapu trasy N-S, najważniejszej inwestycji drogowej realizowanej obecnie w Rudzie Śląskiej. Po zakończeniu procedur odbiorowych nowe połączenie zostanie udostępnione kierowcom.

Trasa N-S połączy dwie ważne drogi przebiegające przez Rudę Śląską - Drogową Trasę Średnicową oraz autostradę A4.
Pierwszy etap jej budowy obejmował odcinek od ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. W ramach tej inwestycji przebudowana została również część ul. 1 Maja.


Na przecięciu trasy z ul. 1 Maja powstały dwa wiadukty, oddzielnie dla każdego kierunku ruchu, o rozpiętości 56 metrów. Zagospodarowano również teren przylegający do wybudowanego odcinka, którego powierzchnia wynosi 13,8 ha, na którym powstały m.in. chodniki i ścieżki rowerowe oraz pasy zieleni.


- Obecnie trwają prace komisji odbiorowej. O terminie otwarcia wybudowanego odcinka trasy N-S poinformujemy po ich zakończeniu i otrzymaniu wszelkich dokumentów wymaganych prawem budowlanym. Natomiast przebudowany odcinek ul. 1 Maja został oddany do użytkowania 2 sierpnia - mówi Jacek Otrębski z wydziału dróg i mostów urzędu miasta.

Pierwszy etap budowy trasy N-S kosztował 43,5 mln zł. Na realizację tej inwestycji miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 36,9 mln zł.


Na październik tego roku przewidywane jest rozpoczęcie procedury przetargowej, która ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych dla drugiego etapu budowy trasy N-S. Według kosztorysu inwestorskiego inwestycja warta będzie prawie 74,8 mln zł.


W ramach tego etapu wybudowany zostanie odcinek trasy N-S od ul. 1-go Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym z tą ulicą. Ulica Bukowa, obecnie ślepa, zostanie przedłużona aż do połączenia z ul. ks. Niedzieli. Połączenie to znacząco usprawni ruch w mieście, ułatwiając dojazd ze wschodnich dzielnic w kierunku Zabrza i Gliwic. Zakończenie prac zaplanowano na drugi kwartał 2014 roku.

REKLAMA


Ulica 1 Maja (droga wojewódzka nr 925), łącząca na osi północ-południe Drogową Trasę Średnicowa, autostradę A-4 i drogę krajową nr 44, ma szczególne znaczenie dla Rudy Śląskiej. Większość transportu materiałów odbywa się właśnie tą ulicą. Budowa trasy N-S pozwoli na usunięcie ruchu tranzytowego oraz lokalnego transportu towarów z odcinka ul. 1 Maja przebiegającego na całej długości w zwartej zabudowie obejmującej budynki mieszkalne, szkoły, kościoły, centra i lokale handlowe.

Trasa N-S zaprojektowana została jako droga klasy o prędkości projektowej 70 km/godz. Będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Oprócz budowy samej trasy, w ramach tej inwestycji przewidziano również przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Szyb Walenty w kierunku dzielnicy Czarny Las (zakończona), przebudowę ul. Bukowej, przebudowę odcinka ul. Kokota w rejonie węzła drogowego,  oraz przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A-4, łącznie z budową węzła drogowego przy ul. Bielszowickiej i estakady nad torami kolejowymi.


Szczegółowe informacje o pierwszym etapie budowy trasy N-S wraz ze zdjęciami z budowy można znaleźć pod adresem www.rudaslaska.pl/trasa-n-s.

 

źródło: UM Ruda Śląska

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA