Ruda Śląska: Trasa N-S kluczowa dla regionu

Ruda Śląska: Trasa N-S kluczowa dla regionu

śląskie
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Radni z Rudy Śląskiej domagają się wpisania budowy trasy N-S mieście na listę projektów strategicznych, rekomendowanych jako projekty kluczowe w ramach Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W specjalnej rezolucji, przygotowanej przez radnych Annę Łukaszczyk i Józefa Skudlika, rada poparła działania prezydent miasta w tej sprawie.

 

„Inwestycja ta będzie bardzo ważnym szlakiem komunikacyjnym dla mieszkańców miasta Ruda Śląska, bowiem odciąży drogę wojewódzką nr 925, ale przede wszystkim dla całego regionu, ponieważ jako jedyna bezkolizyjnie połączy Drogową Trasę Średnicową z autostradą A4” – czytamy w rezolucji na temat przedsięwzięcia, w ramach którego kosztem ok. 413 mln zł ma powstać droga wojewódzka o długości 4,8 km.


Radni podkreślają, że trasa N-S „w znacznym stopniu przejmie ruch tranzytowy, w tym ładunków niebezpiecznych w układzie północ – południe, a zatem po autostradzie A1 będzie to druga ważna relacja w regionie”, a także ułatwi mieszkańcom południowej części województwa dojazd do portu lotniczego w Pyrzowicach. Zapewni też bezkolizyjne skrzyżowanie ze szlakiem kolejowym CE 30. Zauważają również, że projekt wpisuje się w założenia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, a dokładnie w cel Priorytetu VI Transport, którym jest poprawa funkcjonowania systemu transportowego w regionie.

 

REKLAMA

Od zeszłego tygodnia kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka trasy N-S, który prowadzi od ul. 1 Maja, czyli drogi wojewódzkiej nr 925, do Drogowej Trasy Średnicowej, wraz z węzłem dwupoziomowym z ul. 1 Maja. Inwestycja kosztowała 43,5 mln zł, na jej realizację miasto otrzymało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 36,9 mln zł.

 

W tym roku przewidywane jest rozpoczęcie procedury przetargowej, która ma wyłonić wykonawcę robót budowlanych dla drugiego etapu budowy trasy N-S. Według kosztorysu inwestorskiego inwestycja warta będzie prawie 74,8 mln zł. Również w tym przypadku miasto liczyło na dofinansowanie w ramach RPO, jednak projekt nie został uznany przez Urząd Marszałkowski za kluczowy dla regionu. Trafił jedynie na listę rezerwową i miasto finansuje jego realizację z własnego budżetu. W ramach tego etapu wybudowany zostanie odcinek trasy N-S od ul. 1 Maja do ul. Bukowej wraz z węzłem dwupoziomowym z tą ulicą. Zakończenie prac zaplanowano w 2015 roku.


Docelowo trasa N-S ma połączyć dwie ważne drogi przebiegające przez Rudę Śląską – Drogową Trasę Średnicową oraz autostradę A4. Została zaprojektowana jako droga klasy o prędkości projektowej 70 km/godz. Będzie posiadała dwie jezdnie o szerokości 7 m z pasem dzielącym o szerokości 4 m. Oprócz budowy samej trasy, w ramach tej inwestycji przewidziano również przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Szyb Walenty w kierunku dzielnicy Czarny Las (zakończona), przebudowę ul. Bukowej, przebudowę odcinka ul. Kokota w rejonie węzła drogowego oraz przebudowę ul. 1 Maja na odcinku od ul. Bielszowickiej do węzła z autostradą A4, łącznie z budową węzła drogowego przy ul. Bielszowickiej i estakady nad torami kolejowymi.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA