Wizytacja Drogowej Trasy Średnicowej

Wizytacja Drogowej Trasy Średnicowej

śląskie
graviteo
REKLAMA

Marszałek Mirosław Sekuła zapoznał się realizacją prac budowlanych na zabrzańskim i gliwickim odcinku budowy Drogowej Trasy Średnicowej.

Drogowa Trasa Średnicowa to największa inwestycja Samorządu Województwa Śląskiego finansowana głównie ze środków unijnych oraz przekazywanych przez budżet państwa (w tym kredyt EBI i rezerwa subwencji ogólnej).


Odcinki Z3, Z4 (od granicy z miastem Gliwice do węzła De Gaulle'a w Zabrzu) wykonano są już w 80%, z kolei odcinek G1 w Gliwicach (od ulicy Kujawskiej w Gliwicach do terenu miasta Zabrze) w 65%.

Zgodnie z harmonogramem prac zabrzańskie odcinki powinny zostać oddane do użytkowania w połowie 2014 roku, a gliwicki G1 - III kwartale 2014 r.

Przypomnijmy, w roku 2006 szacunkowa wartość projektu wyniosła ok. 1,37 mld zł. W 2013 r. koszty wzrosły do 1,93 mld zł. Wzrost nastąpił z kilku przyczyn, m.in.: konieczności powtórzenia procedury środowiskowej, wykonania analizy wielokryteriowej połączonej z szerokimi konsultacjami społecznymi, konieczności spełnienia nowych wymogów zawartych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydanej w 2010 roku przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, takich jak m.in. zmiana przebiegu trasy na odcinkach Z3 i Z4 w Zabrzu, wydłużenie tunelu drogowego na odcinku G2 w Gliwicach, dodatkowe zabezpieczenie przeciwhałasowe na całym przebiegu oraz zakończonych postępowań przetargowych, które określiły rzeczywiste poziomy finansowe.

Niedobór środków został oszacowany na 334 mln zł.

Z początkiem tego roku Europejski Bank Inwestycyjny wstrzymał wypłatę transzy kredytu w wysokości 132 mln zł na budowę zabrzańsko-gliwickich odcinków trasy. W konsekwencji zablokowano kolejną wypłatę z rządowych rezerw subwencji ogólnej. Spółka DTŚ porozumiała się jednak z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie otwarcia linii kredytowej na 400 mln zł. Zamrożone środki udało się odblokować i w połowie sierpnia spłacić wszystkie faktury.

Blisko dwa miesiące temu Samorządy Województwa Śląskiego, Zabrza oraz Gliwic otrzymały zapewnienia z Ministerstwa Transportu oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, że finansowanie gliwickiego odcinka G2 zostanie przeniesione z Regionalnego Programu Operacyjnego do programu ogólnopolskiego Infrastruktura i Środowisko. To stanowisko, to wynik negocjacji i procesu przekwalifikowania tego odcinka na drogę krajową, które trwały od kilku miesięcy. Mają one na celu zmianę finansowania Drogowej Trasy Średnicowej i wygenerowanie dodatkowych środków na jej dokończenie. Przypominamy, że niedobór środków na realizację tej inwestycji został oszacowany na 334 mln zł.

Spodziewamy się, że KE podejmie wiążące decyzje dotyczące proponowanych zmian.

Dzięki temu pieniądze "uwolnione" z programu regionalnego posłużą do sfinansowania zabrzańskich i gliwickiego odcinków DTŚ, czyli Z3 i Z4 oraz G1 tj. połączenia DTŚ z autostradą A1 oraz pozwolą na wsparcie kolejnych projektów drogowych z list rezerwowych RPO 2007-2013. Uzyskane w ten sposób kwoty pozwolą na zamknięcie inwestycji.

REKLAMA


źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA