Będą wspólnie utrzymywać DTŚ-kę. Umowę podpisały cztery miasta

Będą wspólnie utrzymywać DTŚ-kę. Umowę podpisały cztery miasta

śląskie
graviteo
REKLAMA

W siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci czterech miast: Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza podpisali porozumienie w sprawie wspólnego, utrzymania trasy.

Aktualizacja 11.03.2013, godz. 14:15


Poprawę bezpieczeństwa, komfortu podróży oraz oszczędności ma przynieść wspólne, całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej. W siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci czterech miast: Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza podpisali porozumienie w sprawie wspólnego, utrzymania trasy.

Sygnatariuszom porozumienia zależy na tym, by już od następnego sezonu zimowego Drogowa Trasa Średnicowa była odśnieżania przez jeden podmiot. Dzięki temu kierowcy jadący z  Chorzowa w kierunku Zabrza i odwrotnie nie będą narażeni na różne warunki drogowe. W podpisanym dokumencie czytamy, że miasta podpisują porozumienie w celu ,,uzyskania najkorzystniejszej oferty mechanicznego całorocznego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej". Poza sezonem zimowym firma, która wygra przetarg ma odpowiadać za czystość na trasie oraz utrzymywać w odpowiednim stanie pasy zieleni.
 
- Podpisywane przez nas porozumienie jest kolejnym realizowanym z inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W kolejce czeka już porozumienie w sprawie sieci wypożyczalni Metropolitalnego Roweru Miejskiego - podkreślił prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Jego zdaniem związek mógłby przejąć zdecydowanie więcej zadań, gdyby tylko gminy chciały je przekazać Górnośląskiemu Związkowi Metropolitalnemu. - Jesteśmy zainteresowani każdym wspólnym działaniem, które może przynieść nam oszczędności - deklarował wiceprezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk.

Zgodnie z zapisami porozumienia postępowanie przetargowe na utrzymanie DTŚ-ki w imieniu wszystkich sygnatariuszy przeprowadzą Świętochłowice. Miasta zobowiązują się w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych ,,do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego". W również w ciągu 30 dni prezydent Świętochłowic ma obowiązek powołać specjalną komisję przetargową, składającą się z 9 osób, w tym co najmniej 3 kandydatów wskazanych przez pozostałych sygnatariuszy porozumienia. Każde z miast podpisze odrębną umowę na całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę. W tej chwili miasta przystąpią do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg na wspólne utrzymanie około 27 kilometrów trasy / łącznie z węzłami  i zjazdami / DTŚ-ki zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.
 
Na razie do porozumienia nie przystępują Katowice. Spowodowane to jest obowiązującą do 2014 roku umową, jaką miasto podpisało z firmą zajmującą się utrzymaniem DTŚ-ki w obszarze Katowic. Z powodów oczywistych do porozumienia nie przystąpią Gliwice - trasa na terenie tej gminy jest dopiero budowana. - Jesteśmy przekonani, że w następnych latach oba miasta dołączą do tegoż porozumienia - powiedział przewodniczący GZM Dawid Kostempski.
 
Głównym zadaniem przebiegającej przez środek metropolii Drogowej Trasy Średnicowej jest obsługa ruchu wewnętrznego aglomeracji. Budowa trasy rozpoczęła się w 1986 roku. W ciągu pierwszych 20 lat / 1986 - 2006 / wybudowano nieco ponad 15,5 kilometrów trasy. Inwestycja była finansowana ze środków z budżetu państwa, środków własnych miast, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR. W sumie na budowę tego odcinka wydano ponad 1,7 mld złotych. W kolejnych latach  / 2008 - 2011 / Drogowa Trasa Średnicowa wydłużyła się, kosztem ponad 502 mln złotych, o prawie 5 kolejnych kilometrów. Dzięki temu można dziś dojechać nią z Katowic do Zabrza. Obecnie trwa budowa ostatnich odcinków DTŚ-ki położonych na terenie Gliwic.


źródło: GZM

________________________________________________

Dodano 21.02.2013, godz. 12:24


DTŚ-ka cała odśnieżona. Miasta porozumiały się ws. utrzymania drogi

REKLAMA

Koniec z nierównym odśnieżaniem Drogowej Trasy Średnicowej. Chorzów, Ruda Śląska, Świętochłowice i Zabrze porozumiały się w sprawie wspólnego całorocznego utrzymania DTŚ-ki.

W przyszłym tygodniu, 28.02.2013, w siedzibie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego prezydenci czterech miast podpiszą porozumienie dotyczące utrzymania DTŚ-ki. - Interesuje nas najwyższy standard utrzymania tej popularnej wśród mieszkańców naszych miast trasy - zapewnia przewodniczący GZM, Dawid Kostempski.
 
Czterem miastom zależy na tym, by w następnym sezonie zimowym, od 1 listopada br., Drogowa Trasa Średnicowa była już objęta jednolitym, najwyższym standardem utrzymania. Wspólny przetarg na utrzymanie trasy ma poprawić poziom bezpieczeństwa na całym odcinku DTŚ-ki. - Zależy nam, by kierowcy jadący trasą z Zabrza do Katowic i w odwrotnym kierunku, nie byli narażeni na różne warunki jazdy - podkreśla prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic.  - Oprócz bezpieczeństwa zyskamy jeszcze jeden efekt - oszczędności - dodaje prezydent. W przygotowanym do podpisu dokumencie czytamy, że miasta podpisują porozumienie w celu "uzyskania najkorzystniejszej oferty mechanicznego całorocznego utrzymania Drogowej Trasy Średnicowej".

Bez Katowic i Gliwic

Na razie do porozumienia nie przystępują Katowice. Prezydent Piotr Uszok poinformował pozostałych sygnatariuszy, że spowodowane to jest obowiązującą do 2014 roku umową, jaką miasto podpisało z firmą zajmującą się utrzymaniem DTŚ-ki w obszarze Katowic. Z powodów oczywistych do porozumienia nie przystąpią Gliwice -  trasa na obszarze tego miasta  jest dopiero budowana. - Jesteśmy przekonani, że w następnych latach oba miasta dołączą do tegoż porozumienia - powiedział przewodniczący GZM Dawid Kostempski.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia postępowanie przetargowe na utrzymanie DTŚ-ki w imieniu wszystkich sygnatariuszy przeprowadzą Świętochłowice.  Miasta zobowiązują się w ciągu 30 dni od zawarcia porozumienia do zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych ,,do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego".  W również w ciągu 30 dni prezydent Świętochłowic ma obowiązek powołać specjalną komisję przetargową, składającą się z 9 osób, w tym co najmniej 3 kandydatów wskazanych przez pozostałych sygnatariuszy porozumienia.  Każde z miast podpisze odrębną umowę na całoroczne utrzymanie Drogowej Trasy Średnicowej z firmą, która złoży najkorzystniejszą ofertę.  - Podobnie postępowaliśmy przy grupowym zakupie energii elektrycznej. Jak wiadomo udało się nam wtedy zaoszczędzić ponad 8 mln złotych  - przypomina prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Tuż po podpisaniu porozumienia miasta przystąpią do sporządzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg na wspólne utrzymanie DTŚ-ki zostanie ogłoszony prawdopodobnie na przełomie marca i kwietnia br.
 
Głównym zadaniem przebiegającej przez środek metropolii Drogowej Trasy Średnicowej jest obsługa ruchu wewnętrznego aglomeracji. Budowa trasy rozpoczęła się w 1986 roku. W ciągu pierwszych 20 lat / 1986 - 2006 / wybudowano nieco ponad 15,5 kilometrów trasy. Inwestycja była finansowana ze środków z budżetu państwa, środków własnych miast, kredytu Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZPORR.  W sumie na budowę tego odcinka wydano ponad 1,7 mld złotych.  W kolejnych latach  / 2008 - 2011 / Drogowa Trasa Średnicowa wydłużyła się , kosztem ponad 502 mln złotych,  o prawie 5 kolejnych kilometrów. Dzięki temu można dziś dojechać nią z Katowic do Zabrza. Obecnie trwa budowa ostatnich odcinków DTŚ-ki położonych na terenie Gliwic.
 
Porozumienie w sprawie wspólnego utrzymania DTŚ-ki jest kolejnym przedsięwzięciem realizowanym przez samorządy z inicjatywy Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. W tym roku Metropolia Silesia planuje zorganizować kolejny przetarg na grupowy zakup energii. Już teraz wiadomo, że przystąpią do niego samorządy, które nie uczestniczyły w ubiegłorocznym. - Mamy już pozytywne deklaracje ze strony Gliwic, Rudy Śląskiej i samorządu wojewódzkiego - podkreśla przewodniczący GZM. Również w tym roku GZM planuje przeprowadzić przetargi na opracowanie i wykonanie Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast Metropolii Silesia. Związek stara się również o dotację na opracowanie systemu metropolitalnych ścieżek rowerowych.

 

źródło: GZM

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA