Unijne dofinansowanie dla nowego centrum Gliwic

Unijne dofinansowanie dla nowego centrum Gliwic

śląskie
graviteo
REKLAMA

Blisko 7 mln zł kosztować będzie uzbrojenie poprzemysłowych terenów należących w przeszłości do Fabryki Drutu Gliwice. Prawie 70 proc. tej kwoty pochodzić będzie ze środków unijnych. Obszar ma być częścią nowego centrum Gliwic.

Teren objęty projektem został kilka lat temu odkupiony przez gliwicki samorząd od Fabryki Drutu Gliwice. Jest położony w obrębie ulic Dubois i Bohaterów Getta Warszawskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej obecnie Drogowej Trasy Średnicowej. Kilka kilometrów dalej znajduje się gliwicki Technopark. - To atrakcyjna lokalizacja, która powinna sprzyjać zainteresowaniu inwestorów. Jest więc szansa na aktywizację gospodarczą tej poprzemysłowej części Gliwic - mówi Jacek Sztyler z Grupy Gumułka. Eksperci tej firmy przygotowali dokumentację projektu, który został umieszczony na drugim miejscu listy rankingowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, uzyskując bardzo wysoką średnią punktów z oceny merytoryczno-technicznej.


Jak podkreśla Marek Jarzębowski, rzecznik prasowy prezydenta Gliwic, rewitalizacja terenów poprzemysłowych to trudny i palący problem wielu śląskich miast. - W Gliwicach udaje się nam rozwiązywać go efektywnie ze sporym udziałem pieniędzy zewnętrznych. Teraz przyszła kolej na tereny leżące w samym centrum miasta. Obszar ten w powiązaniu z zapowiadaną przez PKP modernizacją dworca i budowaną Drogową Trasą Średnicową będzie stanowił zalążek nowego centrum miasta. Dlatego możliwość pozyskania na ten cel pieniędzy unijnych jest bardzo dobrą wiadomością - zaznacza rzecznik.


Dzięki pozyskanym środkom samorząd Gliwic sfinansuje kompleksowe prace uzbrojeniowe na terenie o pow. 2 ha. Projekt zakłada rozbiórkę starych budowli, wycinkę drzew, likwidację starych sieci, roboty ziemne, budowę nowych sieci, budowę murów oporowych oraz roboty drogowe. W efekcie powstaną nowe sieci sanitarna, wodociągowa i energetyczna, a także blisko 0,5 km nowych dróg.

REKLAMA


Zdaniem Jacka Sztylera inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na restrukturyzację śląskiej gospodarki i regionalny rynek pracy. - Gliwice zyskają kolejny atrakcyjny teren inwestycyjny. To wpłynie na przyśpieszenie rozwoju miasta i całego regionu oraz zmniejszenie poziomu bezrobocia - uważa ekspert.


Wartość projektu ,,Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach" to 6 800 633,05 zł. Dotacja z UE wyniesie 4 632 246,41 zł; pozostała kwota zostanie pokryta ze środków własnych miasta Gliwice. Projekt realizowany będzie w ramach ramach działania 1.1.1 Infrastruktura rozwoju gospodarczego RPO WSL 2007-2013.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA