Miliardy dla Polski. Rusza nowa perspektywa unijna.

Miliardy dla Polski. Rusza nowa perspektywa unijna.

Polska
graviteo
REKLAMA

,,Dziś oficjalnie rozpoczynamy wykorzystanie kolejnej transzy funduszy europejskich. Mamy do dyspozycji ponad pół biliona zł" - powiedziała premier Ewa Kopacz podczas uroczystości otwarcia perspektywy finansowej 2014-2020.

 

Polska dostanie do dyspozycji największe w historii fundusze na rozwój. To efekt kilku lat przygotowań. Według premier, rekordowe fundusze europejskie mają pozwolić Polsce na kolejny skok cywilizacyjny. W najbliższych latach Polska ma stać się jednym z 20 najbogatszych państw świata. ,,To jest nasze marzenie, nasz cel i nasze zobowiązanie" - powiedziała szefowa rządu.

 

Jak zaznaczyła premier, nowa filozofia wykorzystania funduszy europejskich oznacza pogłębienie decentralizacji. ,,Dlatego postanowiliśmy, że więcej, bo aż prawie połowa wszystkich pieniędzy z UE będzie rozdzielona na szczeblu samorządowym. To dowód, że hasło ,,Polski samorządnej" traktujemy poważnie i konsekwentnie wprowadzamy je w życie" - podkreśliła Ewa Kopacz.

 

W nowej perspektywie finansowej Województwo Śląskie otrzyma 3476 mln euro, co stanowi 11% puli przeznaczonej dla wszystkich województw (31,2 mld euro).

 

Program jest finansowany przez dwa fundusze - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w kwocie 2498,9 mln euro oraz Europejski Fundusz Społeczny w kwocie 978 mln euro.

 

REKLAMA

Pieniądze te zostały przypisane do tzw. osi priorytetowych. To trzynaście obszarów, które zostały uznane za najważniejsze w tym okresie unijnego programowania. Najwięcej, bo aż 796,7 mln euro zostanie przeznaczone na działania podnoszące efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i regulujące gospodarkę niskoemisyjną. Na rozwój transportu przewiduje się 473 mln euro, zaś na wzmocnienie konkurencyjności MŚP - 305 mln euro. Wśród pozostałych osi priorytetowych wyróżnić należy nowoczesną gospodarkę, rewitalizację i rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, włączenie społeczne, dbałość o regionalny rynek pracy oraz ochronę środowiska.

 

Około 32% w ramach RPO WSL 2014-2020 zostanie przeznaczonych na realizację projektów w ramach Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (ZIT/RIT). 793 mln euro otrzyma Subregion Centralny w ramach ZIT, z kolei Subregiony Północny, Południowy i Zachodni w ramach RIT stanowiących w pewnym sensie kontynuację Programu Rozwoju Subregionów mogą liczyć na 314,7 mln euro.

 

W ramach wsparcia tak zwanych Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), określonych w ramach Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020, region otrzymał 124 mln euro. Ze względu na szczególną kumulację negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych w Bytomiu i Radzionkowie miasta te zostały wskazane jako główni odbiorcy pomocy w postaci środków na projekty w obszarze rewitalizacji.

 

Realizacją zadań wynikających z zarządzania i wdrażania RPO WSL zajmie się Instytucja Zarządzająca, tj. Zarząd Województwa Śląskiego poprzez wydziały znajdujące się w strukturach Urzędu Marszałkowskiego - Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego. Rolę instytucji pośredniczących będą pełniły: Śląskie Centrum Przedsiębiorczości (zadania dla przedsiębiorców) i Wojewódzki Urząd Pracy (rynek pracy, edukacja zawodowa i kształcenie ustawiczne).

 

Źródło: KPRM, UMWŚ

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA