Program dla Śląska, czyli sztuka kompromisu

Program dla Śląska, czyli sztuka kompromisu

śląskie
graviteo
REKLAMA

Rząd przyjął i przedstawił w Katowicach założenia tzw. ,,Programu dla Śląska".

 

Prezentację opracowywanego od kilku miesięcy dokumentu poprzedziło posiedzenie rządu, który z tej okazji obradował w Katowicach, pierwszy raz w najnowszej historii poza stałą siedzibą. Przedstawiciele rządu wzięli także udział w licznych spotkaniach odbywających się w całym regionie, związanych m.in. z sytuacją w branży górniczej, kolejowej, czy rozwojem infrastruktury.

 

Głównym punktem obrad rządu było bez wątpienia przyjęcie dokumentu ,,Śląsk 2.0 - program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej". Jego założenia były konsultowane z samorządowcami i związkami zawodowymi.

 

,,Ten program wciąż jest otwarty i chciałabym, by wszystkie strony, które angażowały się w jego powstanie wciąż projektowały korzystne rozwiązania dla Śląska. To silny impuls dla regionu, który ma być bijącym sercem przemysłu w Polsce" - podkreślała premier Ewa Kopacz.

 

Program ten jest pakietem rozwiązań, których celem jest zwiększenie i wykorzystanie potencjału regionu. W dokumencie odnajdujemy sześć głównych osi wokół których koncentrują się działania w tym zakresie. Są to działania związane z inwestycjami, wzrostem konkurencyjności, rozwojem nowoczesnych kadr dla przemysłu, integracją funkcji miast aglomeracji i wdrażaniem samego programu.

 

REKLAMA

,,Cieszę się, że rząd przyjął ten program, bo zawiera on wiele kluczowych rozwiązań i inwestycji. Ważna jest ustawa aglomeracyjna, przestajemy także mówić o czystych technologiach i zaczynamy wdrażać je w życie, mamy wreszcie pakiet inwestycji infrastrukturalnych. Ten program ma zdynamizować rozwój całego regionu i wierzę, że tak się stanie" - stwierdził Marszałek Województwa Śląskiego, Wojciech Saługa.

 

Wśród najważniejszych postulatów znalazły się inwestycje w infrastrukturę drogową w tym m.in. budowa dróg ekspresowych S1 i S69 oraz autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Częstochowa i na odcinku Częstochowa-Tuszyn, czy budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby w ciągu DK 78. Kluczowe znaczenie będzie miała ponadto rozbudowa infrastruktury kolejowej. Dzień wcześniej, minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zapowiedziała, że w najbliższej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 trafi na ten cel blisko 9 mld zł.

 

Ważnym punktem tzw. ,,Programu dla Śląska" jest też wsparcie rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz działania związane z rewitalizacją. Nowością ma być powołanie Funduszu Inwestycji Samorządowych, którego zadaniem ma być współfinansowanie inwestycji w ramach środków unijnych. Program zawiera też pakiet rozwiązań dla górnictwa i propozycje zmian w systemie edukacji, w tym wdrożenie pilotażowego programu dualnego szkolnictwa zawodowego, co z kolei ma przełożyć się na poprawę sytuacji na rynku pracy.

 

,,Obiecałam i dotrzymałam słowa, a ten program to efekt tej mojej konsekwencji" - w ten sposób premier Ewa Kopacz odniosła się do przyjęcia przez rząd tzw. ,,Programu dla Śląska".

 

Źródło: UMWŚ

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA