Umowa na budowę skrzyżowania nad DK-1 i DK-46

Umowa na budowę skrzyżowania nad DK-1 i DK-46

Częstochowa
REKLAMA
"Przebudowa DK-1 w Częstochowie, budowa wiaduktu na skrzyżowaniu z DK-46; połączenie z ul. Srebrną" to jedna z największych inwestycji drogowych w Częstochowie, która czeka nas w latach 2012-13.
3 stycznia umowę na prace projektowe i roboty budowlane z wyłonionym w przetargu wykonawcą - firmą Bilfinger Berger podpisali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk i dyrektor MZDiT Mariusz Sikora oraz - w imieniu wykonawcy - Piotr Kledzik, prezes Zarządu i Marcin Lewandowski, członek Zarządu Bilfinger Berger Budownictwo S.A.


- Prace projektowe chcemy zakończyć w połowie roku, by po uzyskaniu stosownych zezwoleń rozpocząć przebudowę jeszcze w 2012 roku
- powiedział Marcin Lewandowski.

Wartość całej inwestycji (kwota poprzetargowa) - ponad 65 mln zł.
Wartość dofinansowania projektu - w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.
 
Inwestycja zlokalizowana jest na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych DK-1 i DK-46, które charakteryzuje się jednym z najwyższych wskaźników natężenia ruchu w kraju.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu VI "Drogowa i lotnicza sieć TEN-T", Działania 6.1 " Rozwój sieci drogowej". W sierpniu umowę na dofinansowanie podpisał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Anną Siejdą, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie.

REKLAMA


Inwestycja pozwoli m.in. na udrożnienie sieci drogowej w mieście; poprawi połączenia międzyregionalne; zwiększy bezpieczeństwo i płynność ruchu; skróci czas przejazdu w ruchu tranzytowym i w połączeniach między dużymi miastami kraju.

Powstanie bezkolizyjne skrzyżowanie Alei Wojska Polskiego z Aleją Jana Pawła II. Przebudowana zostanie też ulica Drogowców, powstanie most na Warcie, łączący ulice Drogowców i Srebrną.

W ramach projektu zostanie wykonana:
1. Przebudowa DK-1 (Aleja Wojska Polskiego) - obejmuje całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni ze względu na bardzo zły stan techniczny spowodowany bardzo dużym natężeniem ruchu.
2. Przebudowa DK-46 (Aleja Jana Pawła II) - podobnie jak DK-1 obejmuje swoim zakresem całkowitą wymianę konstrukcji nawierzchni.
3. Przebudowa dróg gminnych (ulicy Drogowców i ulicy Srebrnej) - budowa 3 rond.
4. Powstaną obiekty mostowe i inżynieryjne:
a) węzeł drogowy na skrzyżowaniu DK-1 z Aleją Jana Pawła II i ulicą Drogowców;
b) most drogowy nad rzeką Wartą;
c) kładka dla pieszych nad DK-1.
5. Organizacja ruchu, zieleń, przebudowa sieci, przygotowanie terenu.

 

źródło: UM Częstochowa

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA