Trwają prace na budowie węzła na północnej obwodnicy Opola

Trwają prace na budowie węzła na północnej obwodnicy Opola

Opole
RynekInfrastruktury
RynekInfrastruktury
REKLAMA

Realizacja projektu obejmującego budowę węzła komunikacyjnego północnej obwodnicy Opola z ulicami Budowlanych i Sobieskiego ciągle w toku. Inwestycja zakłada, że będzie to węzeł łączący DK-45/46/94 i DW-454. Przewidywany termin zakończenia prac i przekazanie węzła do eksploatacji to III kwartał br.

 

Wartość projektu to 34,154 mln zł, w tym 13,808 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Inwestycję realizuje firma Skanska. Obecnie zaawansowanie rzeczowe robót budowlano-montażowych wynosi 64 procent.

 

Co się dzieje na budowie?

Do tej pory wykonawca przebudował naziemne i podziemne uzbrojenie kolidujące oraz urządzenia towarzyszące branży teletechnicznej, elektroenergetycznej i sanitarnej, wykonano również prace związane z budową kanalizacji deszczowej oraz przepusty drogowe.

 

W zakresie branży drogowej zrealizowano prace rozbiórkowe, roboty ziemne, budowano nasypy drogowe, konstrukcję jezdni i rond. Prace w branży mostowej polegały na realizacji wiaduktu drogowego nad północną obwodnicą Opola, budowie przejścia podziemnego dla pieszych pod drogą wojewódzką oraz ekranów akustycznych.

 

Przed wykonawcą nowe zadania

REKLAMA

W kolejnych miesiącach wykonywane będą prace związane z dokończeniem budowy kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających, dokończeniem budowy konstrukcji jezdni i rond w zakresie warstw nawierzchniowych i elementów ulic. Budowane będą dalej ekrany akustyczne i mury oporowe, oświetlenie uliczne oraz przejście dla pieszych pod DW-454.


Wykonawca zajmie się również przebudową konstrukcji jezdni obwodnicy północnej na odcinku objętym opracowaniem, budową kolejnego przejścia podziemnego pod obwodnica północną oraz przebudową istniejącego skrzyżowania ulicy Budowlanych i Sobieskiego. Ponadto, wprowadzona zostanie docelowa organizacja ruchu – węzeł zostanie oznakowany i pojawią się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

Przekazanie węzła do eksploatacji nastąpi po dokonaniu odbioru końcowego oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. Przewidywany termin oddania inwestycji do użytkowania wyznaczono na III kwartał bieżącego roku.

 

Istotna inwestycja

Poprzez budowę węzła łączącego drogę krajową z trasą wojewódzką polepszą się warunki ruchu kołowego, rowerowego i pieszego. Przebudowa skrzyżowania tych dróg i powstanie węzła przyczyni się do podniesienia swobody ruchu i bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz zwiększy przepustowość istniejących tras.

 

Celem realizacji projektu jest również podniesienie konkurencyjności Opola poprzez rozwój infrastruktury dróg wojewódzkich, co zwiększa dostępność do obszarów i obiektów kluczowych dla rozwoju gospodarczego województwa opolskiego.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA