Samorządy wybrały wariant przebiegu obwodnicy Głogowa

Samorządy wybrały wariant przebiegu obwodnicy Głogowa

MAPA
REKLAMA
Trwają prace nad ostatecznym przebiegiem planowanej obwodnicy Głogowa. Samorządy lokalne, przez których teren trasa ma zostać poprowadzona, opowiedziały się ostatecznie za jej północnym wariantem. Uznały go za najkorzystniejszy zarówno od strony gospodarczej jak i społecznej. 
Planowana obwodnica Głogowa ma ma na celu wyprowadzenie poza miasto ruchu tranzytowego biegnącego drogą krajową nr 12. Inwestycja zlokalizowana będzie w ciągu nowego przebiegu drogi krajowej nr 12 w województwie dolnośląskim, w powiecie głogowskim na terenie m.in. gminy Żukowice, gminy  Jerzmanowa, gminy Głogów, miasta Głogów. Obwodnica Głogowa jest jedną ze stu, których budowę wpisano do specjalnego rządowego "Programu budowy 100 obwodnic".
Pierwszy krok ku budowie obwodnicy Głogowa wykonano 22 sierpnia 2018 roku, kiedy to podpisano umowę na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) dla zadania pn "Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12".
Plany przewidują kilka różnych wariantów tej inwestycji. Firma opracowująca studium zapytała niedawno o stanowisko w tej sprawie lokalne samorządy. Ostatecznie opowiedziały się za północnym przebiegiem obwodnicy.
W północnym wariancie obwodnica Głogowa ma 18,5 km długości i biegnie po północnej i zachodniej stronie Głogowa, w okolicach Huty Miedzi "Głogów" oraz planowanej w przyszłości przez KGHM kolejnej kopalni. Obwodnica w tym przebiegu, w przeciwieństwie do wariantu południowego, omija duże skupiska ludzkie. Powstające Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego ma również ocenić koszty poszczególnych wariantów oraz zbadać ich wpływ na środowisko.
Ostateczny przebieg obwodnicy wybierze GDDKiA. Na przełomie roku 2020/2021 planowane są posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych oraz Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych z udziałem lokalnych władz na których zostanie podjęta decyzja Inwestora w zakresie preferowanego wariantu przebiegu obwodnicy Głogowa, który zostanie wskazany we wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Terminy dotyczące samej budowy są na razie odległe. Prace budowlane ruszą według GDDKiA nie wcześniej niż w 2025 roku.
REKLAMA

Wybrany północny przebieg obwodnicy – wariant niebieski

GDDKiA
Obecnie w terenie trwają prace geologiczne zgodnie z projektem robót geologicznych dla potrzeb określenia warunków hydrologicznych projektowanej inwestycji.
Najważniejszym celem budowy obwodnicy jest uwolnienie Głogowa i pobliskich miejscowości od ruchu tranzytowego, poprawa warunków życia mieszkańców oraz bezpieczeństwa ruchu na drodze krajowej nr 12. Dzięki obwodnicy Głogów zyska nową przeprawę mostową przez Odrę, co znacząco powinno skrócić czas potrzebny na przejazd przez miasto.

Parametry techniczne obwodnicy Głogowa:

  • długość odcinka około:  20 km (w zależności od wybranego wariantu),
  • klasa techniczna drogi:  GP,
  • zakładany przekrój:  2+1 (przekrój drogi uzależniony od natężenia ruchu),
  • szerokość pasa ruchu: 3,5 m,
  • obciążenie nawierzchni: 115 kN/oś,
  • kategoria ruchu:  KR 6

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA