Ponad 100 mln złotych za północny odcinek WOW. Kiedy nim pojedziemy?fot. akcentoffice

Ponad 100 mln złotych za północny odcinek WOW. Kiedy nim pojedziemy?

Wrocław
REKLAMA
Coraz bliżej startu budowy północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia, który połączy Łany z Długołęką. Kierowcy skorzystają z niego najprawdopodobniej w 2020 roku.

Przypomnijmy, że na razie gotowe są dwa z czterech zaplanowanych odcinków drogi.

Od lutego 2013 roku kierowcy mogą korzystać z pierwszego odcinka WOW – między Łanami a Siechnicami. A pod koniec 2014 roku oddano do użytku fragment, który połączył Siechnice (rondo na drodze krajowej nr 94) z Żernikami Wrocławskimi (rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395, będącej przedłużeniem ulicy Buforowej).
Pod koniec zeszłego roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wybrała najkorzystniejszą ofertę w przetargu na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, czyli północnego odcinka wschodniej obwodnicy Wrocławia. 
W przetargu zwyciężyła firma Strabag, która zaproponowała cenę ponad 104 mln 395 tys. złotych. Wszyscy konkurenci (Eurovia Polska, Budimex, Astaldi, Mota-Engil i China Harbour Engineering Company), złożyli dużo wyższe oferty (od 129 do prawie 185 mln złotych).
Podpisanie umowy z wykonawcą będzie możliwe po przeprowadzeniu kontroli uprzedniej przez Urząd Zamówień Publicznych. Strabag będzie miał 45 miesięcy na realizację zadania. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w trybie "zaprojektuj i wybuduj".
Północny odcinek z Łan do Długołęki będzie miał 9,85 kilometra długości. 
Nowy odcinek, czyli trasa od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, zapewni wygodne połączenie WOW z Autostradową Obwodnicą Wrocławia oraz z drogą ekspresową S8 – zapowiada Jerzy Michalak,  członek zarządu województwa, odpowiedzialny za dolnośląskie drogi wojewódzkie.


Południowy odcinek kością niezgody
REKLAMA
Wciąż nie wiadomo natomiast, co z budową południowego odcinka WOW, między Żernikami Wrocławskimi a Bielanami Wrocławskimi.
W wyniku prac przedprojektowych wybrano trzy warianty przebiegu obwodnicy, w tym jeden preferowany przez DSDiK. Jest to przebieg zaplanowany blisko 20 lat temu, przebiegający przez miejscowość Wysoka i zaakceptowany przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 
– Wariant ten jest zgodny z korytarzem zarezerwowanym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego poszczególnych gmin, w tym m.in. Wysokiej – wyjaśnia Jerzy Michalak.
Ten wariant jest jednak od dawna oprotestowywany przez mieszkańców Wysokiej, którzy nie chcą, by droga przebiegała przez środek ich miejscowości.

Wybudowanie obwodnicy w tym miejscu, oprócz znacznego natężenia ruchu i hałasu, który będzie doskonale słyszalny również na odleglejszych osiedlach, spowoduje także zmniejszenie bezpieczeństwa w szczególności dla planowanego w bliskim sąsiedztwie obwodnicy przedszkola, podzieli naszą wioskę na pół i spowoduje utrudnienia w komunikacji zarówno pieszych, jak i samochodów – tłumaczą przedstawiciele stowarzyszenia Inicjatywa Wysoka.
Ostatnio pojawił się także czwarty wariant, zakładający budowę obwodnicy bliżej autostrady A4, tak, żeby droga omijała Wysoką. Przeciwko takiemu przebiegowi protestują jednak mieszkańcy wsi Ślęza, a także Ołtaszyna, Partynic, Wojszyc i Jagodna.

Osiedlowi radni piszą do marszałka

Rady osiedli wystosowały w tej sprawie wspólne stanowisko do marszałka Dolnego Śląska Cezarego Przybylskiego. Oto jego treść:
W związku z konsultacjami przeprowadzonymi w dniu 21.12.2016 r. przez Biuro Projektów A-PROPOL na temat koncepcji drogi wojewódzkiej wzdłuż A-4 łączącej skrzyżowanie DW nr 395 /rondo w Żernikach/ z ul. Karkonoską wraz z opracowaniem środowiskowym oraz po zapoznaniu się z uwagami wniesionymi do ww. koncepcji przez Stowarzyszenie Ślęza, zawarte stanowisku z dnia 02.01.2016 r.
Rady Osiedli Ołtaszyn, Partynice-Krzyki, Wojszyce i Jagodno stwierdzają co następuje:

1. Koncepcja drogi wojewódzkiej, będąca alternatywnym rozwiązaniem przebiegu południowego odcinka Wschodniej Obwodnicy Wrocławia jest, naszym zdaniem najtrudniejszym, najmniej przemyślanym z prezentowanych dotychczas wariantów trasy.

- Sama dokumentacja zawiera skomplikowane rozwiązania techniczne, różniące się od stosowanych w standardowych projektach drogowych np. budowa czterech obiektów mostowych o długości 30-40 m nad rzeką Ślęzą i ulicą Pszenną. Może to spowodować trudności i opóźnienia przy realizacji zadania. Szczegółową analizę dokumentacji i uwagi techniczne zawiera powołane jw. stanowisko Stowarzyszenia Ślęża z którym w pełni się zgadzamy i je popieramy.

- Trasa drogi przebiega w znacznym zbliżeniu do autostrady i jest znacznie wydłużona w stosunku do innych wariantów WOW.

- Realizacja drogi winna zakończyć się w 2020 r., a nie rozpoczęto procedur związanych ze sprawami terenowo-prawnymi /wykup gruntów lub wywłaszczenia/ ani zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla tego rejonu. Istniejący plan przewiduje na tym terenie zabudowę mieszkalną.

- Należy się liczyć ze sprzeciwem 477 mieszkańców wsi Ślęza podpisanych pod petycją z dnia 26.09.2016 r., którzy wybudowali tam swoje domy w przekonaniu, że trasa WOW przebiegać będzie przez wieś Wysoką /o czym było wiadomo od kilkunastu lat/, a obecnie zostali zaskoczeni możliwością zmianą trasy. Mogą również protestować mieszkańcy ul. Lipowej w Wysokiej, którzy nie zgadzają się na to, aby przedmiotowa ulica była drogą dojazdową do planowanej budowy WOW wzdłuż A4.

- Na planowanej trasie przebiegu WOW znajdują się siedliska i remizy zasiedlone przez zwierzęta.

2. Wdrożenie do realizacji koncepcji drogi wojewódzkiej, w wariancie wzdłuż autostrady A4 będzie skutkowało:

- znacznym zwiększeniem kosztów budowy, ze względu na znacząco dłuższy przebieg i dużą ilość drogich i czasochłonnych obiektów inżynieryjnych.

- wydłużeniem całego procesu inwestycyjnego, bez realnej możliwości jego zakończenia do 2020 r. i związane z tym konsekwencje w sferze finansowania inwestycji ze środków UE.

- nie spełnieniem podstawowego celu budowy południowego odcinka WOW tj. odciążenia od ruchu kołowego południowych dzielnic Wrocławia. W takim przypadku, znaczna część kierowców będzie się przemieszczać się dotychczasowymi trasami przejazdu tj. przez osiedla zlokalizowane na obrzeżach miasta.

- pogłębieniem chaosu komunikacyjnego i dalszym spiętrzaniem   ruchu na południu miasta, co może doprowadzić do niekontrolowanych działań ze strony zdesperowanych mieszkańców tego rejonu Wrocławia.

Mając na względzie powyższe  wymienione warianty Rady Osiedli wnoszą o pilne rozpoczęcie realizacji południowego fragmentu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia w wariancie podstawowym tj. przez wieś Wysoką, zgodnie z przyjętym przez Urząd Marszałkowski  harmonogramem. 

Opcja przebiegu drogi przez Wysoką została wskazana /w obecności mediów/ przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w dniu 15 grudnia 2015 r.

Budowa trasy w tym wariancie jest przygotowana do realizacji. Wykupiony jest pas gruntu pod inwestycję, a pozostałe tereny w znacznej części stanowią własność Skarbu Państwa. Należy jedynie podjąć decyzję co do rozwiązań technicznych, zabezpieczających zlokalizowane przy trasie WOW budynki przed hałasem.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA