Ważna inwestycja na drodze DK3 do Jeleniej Góry. Powstanie obwodnica Kaczorowa

Ważna inwestycja na drodze DK3 do Jeleniej Góry. Powstanie obwodnica Kaczorowa

REKLAMA
Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia budowy obwodnicy Kaczorowa. Aktualnie trwa opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla tej inwestycji oraz materiałów wymaganych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie jest na etapie projektowania. 
Projektantem zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa" jest wyłoniona w przetargu firma WYG International Sp. z o.o. z Warszawy. Zakończenie prac projektowych planowane jest na I kwartał 2023 roku. Wartość umowy na przygotowanie dokumentacji wynosi 6,59 mln zł brutto.
W ramach umowy wykonawca opracuje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe dla obwodnicy Kaczorowa, dla całości zadania uzyska decyzję środowiskową, następnie opracuje projekt budowlany i uzyska decyzję ZRID (Zgoda na Realizacje Inwestycji), opracuje projekt wykonawczy i przygotuje materiały przetargowe na realizację inwestycji. Obwodnica zostanie zrealizowana na DK3 na odcinku o długości ok. 17,5 km (od km 437+300 do km 454+800).
Zadanie będzie obejmowało m.in.
 • rozbudowę drogi do przekroju 2+1 w miejscach umożliwiających uzyskanie planowanego przekroju poza terenem zabudowy wraz z podniesieniem nośności drogi do 115 kN/oś,
 • budowę obwodnicy Kaczorowa,
 • budowę dróg zbiorczych na odcinkach drogi o przekroju 2+1 do obsługi terenów sąsiadujących oraz dla pieszych i rowerzystów,
 • przebudowę i rozbudowa skrzyżowań,
 • budowę chodników, ścieżek rowerowych, zatok autobusowych wraz z peronami dla pieszych i zjazdów wynikających z zapotrzebowania w terenie,
 • przebudowę i rozbudowę obiektów inżynierskich,
 • zabezpieczenie skarp i korekta łuków,
 • przebudowę i budowę odwodnienia oraz oświetlenia drogi,
 • wykonanie docelowego oznakowania pionowego i poziomego drogi krajowej nr 3 wraz z wyznaczeniem nowych przejść dla pieszych, budową zatok autobusowych oraz doposażeniem drogi w niezbędne urządzenia poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • budowę kanału technologicznego (rurociągu kablowego) wraz ze studniami kablowymi,
 • przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją.
dk3-bolkow-jeleniagora.pl
Firma projektująca przedstawia coraz więcej szczegółów dotyczących jej przebiegu. Wykonano już opracowanie analizy i prognozy ruchu, które przeprowadzono na podstawie całodobowego pomiaru natężenia ruchu drogowego poprzez wideorejestratory. Uściślono też warianty przebiegu trasy. Początkowo proponowano aż siedem możliwych korytarzy, ostatnio jednak ich liczbę zredukowano do trzech (z wersjami).
Są to warianty orientacyjne, w dalszym ciągu uściślane w celu wyboru najbardziej korzystnego z nich pod względem społecznym, ekologicznym i finansowym. Na chwilę obecną preferowane przez projektanta są: wariant nr 2, wariant nr 6.1 (w dwóch nieznacznie różniących się od siebie wersjach) oraz wariant nr 7 (również w dwóch nieznacznie różniących się wersjach). Wariant nr 2 zakłada budowę estakady, a w wariancie nr 7 proponowana jest budowa tunelu.

Lista wariantów wraz z planowanymi obiektami inżynierskimi:

dk3-bolkow-jeleniagora.pl
Wiosną bieżącego roku miały zostać przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami w sprawie przebiegu trasy. Z uwagi na epidemię przesunięto je na jesień.
Głównym i priorytetowym celem budowy obwodnicy Kaczorowa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z tej miejscowości, odbywającego się na kierunku Bolków – Jelenia Góra. Dzięki realizacji inwestycji ma nastąpić poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego, a także ma się zwiększyć przepustowość ruchu samochodowego w samym Kaczorowie. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia mają się również poprawić warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego na odcinku drogi krajowej nr 3. Zdecydowanej poprawie ulegnie też połączenie Jeleniej Góry z węzłem S3 w Bolkowie. Jednocześnie mają zostać zachowane najwyższe wymogi ochrony środowiska oraz zdrowia i życia ludzi
Oprócz prac projektowych dla obwodnicy Kaczorowa prowadzone są wstępne prace koncepcyjne przebudowy DK3 po istniejącym śladzie od obwodnicy Bolkowa do obwodnicy Kaczorowa oraz od obwodnicy Kaczorowa do obwodnicy Maciejowej.
Obwodnica Kaczorowa znalazła się wśród projektów realizacji siedmiu obwodnic dolnośląskich miejscowości, które zostały ujęte w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Inne planowane do realizacji inwestycje drogowe to: obwodnica Głogowa w ciągu DK12, obwodnica Legnicy w ciągu DK94, obwodnica Międzyborza w ciągu DK25, obwodnica Milicza w ciągu DK15, obwodnica Oławy w ciągu DK94 oraz obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych – proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.
Dyrekcja Generalna Dróg Krajowych i Autostrad realizuje również obwodnice ujęte w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych.
Od 21 grudnia ubiegłego roku kierowcy mogą korzystać z obwodnicy Bolkowa o długości prawie 8 km. Inwestycja zakończyła się cztery miesiące przed terminem zapisanym w kontrakcie. Trwa również budowa Zachodniej Obwodnicy Wałbrzycha.

Komentarze (0)

Napisz komentarz

Najnowsze artykuły

Oleśnica: Olkol wygrał przetarg na modernizację 20 lokomotyw elektrycznych za 200 milionów złotych
W środę, 23 września PKP Intercity poinformował o podpisaniu z oleśnicką firmą Olkol sp. z o.o. umow...
Warszawa: Na Annopolu powstanie nowoczesna zajezdnia tramwajowa
Nowa zajezdnia pomieści ponad 150 pojazdów o długości do 33 metrów. Koszt wykonania inwestycji to ni...
Kraków: Miasto zapowiada kontynuację Trasy Łagiewnickiej
Najpierw przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami, następnie wykonawca będzie musiał uzyska...
Lidl otworzy swój 21 sklep we Wrocławiu. Otwarcie w czwartek, 24 września
W czwartek, 24 września niemiecka sieć sklepów dyskontowych Lidl otworzy nowy sklep we Wrocławiu. Bę...
We Wrocławiu może powstać nowy park dla 100 tysięcy mieszkańców pięciu dzielnic
W stolicy Dolnego Śląska może powstać nowy, duży park dla ponad 100 tys mieszkańców pięciu dzielnic....
Wrocław: Znamy projektanta ronda na Oporowie
Trzy z czterech ofert mieściły się w budżecie wynoszącym niespełna 350 tysięcy złotych. Projekt prze...
Wrocław: Obok Dworca Świebodzkiego powstanie nowy, duży 4-gwiazdkowy hotel. Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na budowę
Coraz bliżej rozpoczęcia budowy nowego hotelu w centrum Wrocławia, który ma powstać obok zabytkowego...
Rzeszów: Miasto zyska jeden z najwyższych budynków mieszkalnych w Polsce
Olszynki Park będzie docelowo jedną z wizytówek Rzeszowa. Budynek będzie miał 161 metrów wysokości....
Możliwości wdrożenia nowych kierunków rozwoju w gminie Malczyce
Na potrzeby tworzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Malczyce...
Łódź: Podpisano umowę na przebudowę ul. Obywatelskiej
Inwestycja będzie realizowana w ramach programu „Plan dla Osiedli”. Ulica zostanie całkowicie przebu...