Dolny Śląsk: Budowa obwodnicy Międzyborza coraz bliżejźródło: GDDKiA

Dolny Śląsk: Budowa obwodnicy Międzyborza coraz bliżej

REKLAMA
Pięć firm złożyło oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji obwodnicy Międzyborza. Ich oferty wahają się od ok. 2,5 do ponad 3,6 mln zł. Inwestor zaplanował na to zadanie ok. 3,5 mln zł. Inwestycja powstanie w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.
W ramach zadania wyłoniony w przetargu wykonawca opracuje Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R), materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) oraz Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU).
REKLAMA
Zakres inwestycji

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie "Projektuj i buduj" w latach 2025-2029. Obwodnica Międzyborza powstanie w nowym śladzie drogi krajowej nr 25 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. km. Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu drogi krajowej DK25 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

Cel inwestycji 

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Międzyborza wraz z obejściem sąsiadujących miejscowości OseGórzyca i Oska Piła w ciągu drogi krajowej nr 25, która pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S8 z nowo wybudowaną obwodnicą Ostrowa Wielkopolskiego, będącą jednym z pierwszych fragmentów drogi ekspresowej S11. Obwodnica Międzyborza pozwoli na wyeliminowanie ruchu tranzytowego z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową oraz poza tereny zabudowane w miejscowościach OseGórzyca i Oska Piła. Dzięki temu wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Międzyborza oraz sąsiadujących miejscowości.

Program budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na Dolnym Śląsku powstanie łącznie siedem inwestycji:

• Obwodnica Głogowa w ciągu DK12,

• Obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3,

• Obwodnica Legnicy w ciągu DK94,

• Obwodnica Międzyborza w ciągu DK25,

• Obwodnica Milicza w ciągu DK15,

• Obwodnica Oławy w ciągu DK94,

• Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46.

https://img.investmap.pl/gallery/80/80/495184_840x.jpeg"/>

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA