GDDKiA wybrała firmę, która opracuje dokumentację dla obwodnicy Oławyźródło: GDDKiA

GDDKiA wybrała firmę, która opracuje dokumentację dla obwodnicy Oławy

REKLAMA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozstrzygnęła kilka dni temu przetarg na opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy Oławy w ciągu drogi krajowej nr 94".
Łącznie wpłynęło 11 ofert. Najniższa wynosiła 2,88 mln zł brutto, a najwyższa 5,27 mln zł. Inwestor planował przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3,29 mln zł.
Najkorzystniejszą ofertę w wysokości dokładnie 2 885 223,30 zł przedstawiła firma Sweco Engineering Sp. z o.o. z Krakowa i to ona wygrała ten przetarg. Jeśli od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie żadne odwołanie, we wrześniu nastąpi podpisanie umowy.
GDDKiA
GDDKiA
REKLAMA
Budowa obwodnicy ma także znacząco wpłynąć na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców Oławy. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju. Inwestycja planowana jest do realizacji w formule "projektuj i buduj" w latach 2026-2029.
W ramach tej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP o długości ok. 11 km, którego celem jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta oraz upłynnienie ruchu w kierunku podstrefy Oława WSSE Invest-Park.
GDDKiA

Pozostałe obwodnice na Dolnym Śląsku

Obwodnica Oławy znalazła się wśród projektów realizacji siedmiu obwodnic dolnośląskich miejscowości, które zostały ujęte w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Inne planowane do realizacji inwestycje drogowe to: obwodnica Głogowa w ciągu DK12, obwodnica Legnicy w ciągu DK94, obwodnica Międzyborza w ciągu DK25, obwodnica Milicza w ciągu DK15, obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3 oraz obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych – proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA