DODAJ

Śródmiejska obwodnica Oławy

Śródmiejska obwodnica Oławy 488046Śródmiejska obwodnica Oławy 488045

Celem bezpośrednim budowy "śródmiejskiej obwodnicy Oławy" oraz zakładanym efektem tego zadania inwestycyjnego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze zwartej zabudowy śródmiejskiej.

Projektowana obwodnica docelowo przejmie tranzyt ruchu ciężarowego – będzie to droga kategorii co najmniej wojewódzkiej.
Przewidywana prędkość poruszania się po obwodnicy nie może przekroczyć 100 km/godz.
Zakładane na obecnym etapie parametry drogi: szerokość pasów ruchu 2x3,5 m z obustronną opaską 0,5 m i utwardzonymi poboczami szerokości 1,5 m.
Obwodnica południowa o długości 7600 m - od drogi krajowej nr 94 na wysokości Stanowic do drogi nr 94 za Godzikowicami (kolor fioletowy).
Wariant pomarańczowy ma długość 8800 m.
W każdym z wariantów konieczna jest budowa wiaduktu kolejowego i mostu na rzece Oława.
Szczegóły - Śródmiejska obwodnica Oławy
inwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
projektantSweco Engineering Sp. z o.o.
Orzech 24.08.2020, godz. 16:04
Śródmiejska obwodnica Oławy 488045Śródmiejska obwodnica Oławy 488046
odpowiedz
sokall 27.08.2015, godz. 19:27
Nowy artykuł dotyczący [Oława] Obwodnica miasta Koniec marzeń o obwodnicy
odpowiedz
sokall 21.04.2015, godz. 07:01
Kolejna szansa dla obwodnicy Oławy?

"Trzeba być na liście i mieć dobry lobbing” - mówił Tadeusz Kułakowski (Wydział Rozwoju Gospodarczego, Inwestycji i Zamówień Publicznych) podczas Komisji Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Oławie, której jednym z tematów była budowa oławskiej obwodnicy.

9 stycznia samorządy powiatu wspólnie wystąpiły z pismem (apelem) do premiera RP, ministra infrastruktury i rozwoju, kierownictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz z podobnym do marszałka woj. dolnośląskiego, w którym umotywowano konieczność realizacji takiej inwestycji. Dodatkowo samorządy te apelowały o udział w prowadzonych konsultacjach społecznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego dotyczących uzgodnień międzyresortowych projektu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.

Okazało się, że z 25 tys. ankiet z całego kraju z Oławy wpłynęło 855 wskazujących na potrzebę budowy obwodnicy naszego miasta. Rada Ministrów już w maju będzie podejmować decyzję, które projekty i które wnioski uwzględnić w planach inwestycyjnych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na lata 2014-2023, a które oddalić.

Obecnie w sprawie „oławskiej obwodnicy”, która ostatecznie okazuje się, że nie musi nosić tego miana, by powstała (w końcu w tym przypadku chodzi o część planu, w którym droga ta ma długość 8,5 km ) lobbing prowadzi nie tylko poseł Roman Kaczor (PO) ale i inni posłowie, m.in. Jacek Świat (PiS), który ostatnio ponownie interpelował w tym temacie 20 stycznia br.

Źródło http://osi.olawa.pl/wydarzenia.php?p_id=12792&temat=Kolejna_szansa_dla_obwodnicy_Olawy?
odpowiedz
sokall 08.04.2015, godz. 07:49
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło konsultacje społeczne Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. W dokumencie zawierającym 35 obwodnic do realizacji zabrakło obwodnicy dla Oławy

Więcej: http://www.olawa24.pl/a/czytaj/obwodnica_przedmiotem_analiz/2373
odpowiedz
sokall 27.03.2015, godz. 07:01
Obwodnica będzie przedmiotem dalszych analiz Ministerstwa.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakończyło proces konsultacji społecznych Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w ramach których wnioskowano o ujęcie w programie zadania, polegającego na budowie obwodnicy Oławy. W toku konsultacji w odniesieniu do budowy obwodnicy Oławy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przyjęło stanowisko, iż z uwagi na zapisy Kontraktu Terytorialnego dla województwa dolnośląskiego oraz liczne głosy społeczeństwa, władz samorządowych oraz poparcie przedstawicieli Parlamentu RP, inwestycja będzie przedmiotem dalszych analiz Ministerstwa.

źródło: Sprawozdanie z działalności burmistrza Oławy.

http://osi.olawa.pl/wydarzenia.php?p_id=12714&temat=Obwodnica_bedzie_przedmiotem_dalszych_analiz_Ministerstwa
odpowiedz
sokall 08.03.2015, godz. 10:59
Interpelacja poselska Posła Jacka Świata ws. budowy obwodnicy Oławy w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023.
20 stycznia br. ponownie skierowałem do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju interpelację ws. budowy obwodnicy miasta Oławy.
Z poważaniem,
Jacek Świat
Poseł na Sejm RP
http://osi.olawa.pl/wydarzenia.php?p_id=12635&temat=Interpelacja_poselska_Posla_Jacka_Swiata_ws._budowy_obwodnicy_
odpowiedz
sokall 05.02.2015, godz. 10:31
odpowiedz
sokall 03.02.2015, godz. 18:23
Radni Rady Miejskiej w Oławie podczas styczniowej sesji jednogłośnie przyjęli projekt uchwały intencyjnej, aby oławska obwodnica znalazła się w Projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych. Uchwały o podobnej treści zostały także przyjęte przez pozostałe samorządy powiatu oławskiego. Uchwały te były związane z prowadzonymi do końca stycznia w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego konsultacjami społecznymi dotyczących uzgodnień międzyresortowych projektu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2020.


Więcej: http://osi.olawa.pl/wydarzenia.php?p_id=12488
odpowiedz
Orzech 29.01.2015, godz. 19:57
Po tym, jak budowa obwodnicy Oławy nie znalazła się w rządowych planach, dziś rada miejska jednogłośnie zaapelowała o zmianę tej decyzji. 1500 wniosków w tej sprawie przygotowali mieszkańcy. Do jutra można je składać w ministerstwie. Jest też polityczna zgoda. Wcześniej jej brakowało – były oskarżenia o pieniactwo i szkodzenie sprawie, a jedna z działaczek lokalnej Platformy Obywatelskiej trafiła nawet do sądu z poważnymi zarzutami.

Więcej: http://wroclaw.tvp.pl/18644325/trwa-roz ... -obwodnice
odpowiedz
sokall 06.01.2015, godz. 11:30
Paweł Hreniak, radny sejmiku namawia mieszkańców województwa, głównie Oławy, do walki o budowę obwodnicy tego miasta.
Obwodnica Oławy to inwestycja, która nie znalazła się w kontrakcie terytorialnym, czyli na liście ważnych dla regionu inwestycji, na które rząd przeznaczy unijne środki w latach 2014 - 2020.
Wyrażenie poparcia dla budowy obwodnicy Oławy nie wymaga szczególnego wysiłku - przekonuje Hreniak. Dodaje, że wystarczy wypełnić tylko formularz.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję