Śródmiejska obwodnica Oławy

Śródmiejska obwodnica Oławy

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje Śródmiejska obwodnica Oławy

O inwestycji Śródmiejska obwodnica Oławy

Celem bezpośrednim budowy "śródmiejskiej obwodnicy Oławy" oraz zakładanym efektem tego zadania inwestycyjnego jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego ze zwartej zabudowy śródmiejskiej.
Projektowana obwodnica docelowo przejmie tranzyt ruchu ciężarowego – będzie to droga kategorii co najmniej wojewódzkiej.
Przewidywana prędkość poruszania się po obwodnicy nie może przekroczyć 100 km/godz.
Zakładane na obecnym etapie parametry drogi: szerokość pasów ruchu 2x3,5 m z obustronną opaską 0,5 m i utwardzonymi poboczami szerokości 1,5 m.
Obwodnica południowa o długości 7600 m - od drogi krajowej nr 94 na wysokości Stanowic do drogi nr 94 za Godzikowicami (kolor fioletowy).
Wariant pomarańczowy ma długość 8800 m.
W każdym z wariantów konieczna jest budowa wiaduktu kolejowego i mostu na rzece Oława.

Opinie o Śródmiejska obwodnica Oławy

Napisz komentarz
Komentarz do inwestycji Śródmiejska obwodnica Oławy
Orzech
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Śródmiejska obwodnica Oławy
Orzech
0
Zaloguj aby dodać komentarz
Komentarz do inwestycji Śródmiejska obwodnica Oławy
Orzech
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA