Dolny Śląsk: Jaki przebieg będzie miała obwodnica Trzebnicy?źródło: GDDKiA

Dolny Śląsk: Jaki przebieg będzie miała obwodnica Trzebnicy?

REKLAMA
W środę 8 września 2021 roku, w sali nr 48 budynku Urzędu Miejskiego w Trzebnicy, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, od godziny 17.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców, podczas którego zaprezentowane zostaną wstępne korytarze przebiegów obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15.
Materiały dotyczące proponowanych wariantów przebiegu trasy projektowanej obwodnicy Trzebnicy w wersji papierowej udostępnione będą przed spotkaniem, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.obwodnicatrzebnicydk15.pl.
W czasie spotkania będzie możliwość zadawania pytań na temat przebiegu wariantów obwodnicy, a także zgłaszania uwag mieszkańców za pomocą udostępnionych formularzy. 
obwodnicatrzebnicydk15.pl

Zakres inwestycji

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Obwodnica będzie stanowić łącznik pomiędzy drogą krajową nr 15 a dawną drogą krajową nr 5, ułatwiając tym samym dojazd do drogi ekspresowej S5 do węzła Trzebnica.

Cel inwestycji

Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica-Milicz-Toruń. Wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Szacowany koszt całej inwestycji: ok. 45 mln zł.
Lata prac przygotowawczych: 2021-2028.
Lata realizacji robót: 2027-2029.
Proponowane warianty przebiegu Obwodnicy Trzebnicy:
REKLAMA
Wariant 1:
Wariant 2:
Wariant 3:
Wariant 4:
Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA