Ruszają przygotowania do rozbudowy drogi z Wrocławia do Kłodzka

Ruszają przygotowania do rozbudowy drogi z Wrocławia do Kłodzka

Dolny Śląsk
Tomasz  Matejuk
Tomasz Matejuk
REKLAMA
Drogowcy wybrali już firmę, która przygotuje studium dla rozbudowy drogi krajowej z Wrocławia do Kłodzka. Dokumentacja będzie gotowa na przełomie 2019 i 2020 roku.

Pod koniec minionego roku (dokładnie 29 grudnia 2016 roku) we wrocławskim oddziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisano umowę z londyńską firmą Halcrow Group Limited Elms House, która opracuje studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla zadania "Rozbudowa drogi krajowej nr 8 na odcinku Wrocław (Magnice) – Kłodzko wraz z budową obwodnic miejscowości".

Na etapie przedmiotowego opracowania zostanie m.in. wyznaczony i uściślony przebieg tras poszczególnych (analizowanych) wariantów inwestycji, określony zostanie zakres rzeczowy i finansowy zadania, ustalona będzie jego efektywność – wylicza Magdalena Szumiata z GDDKiA.

Analizie podlegać będą różne warianty trasy drogi głównej. 

STEŚ w swoim zamierzeniu ma dostarczyć zamawiającemu wszystkich niezbędnych informacji, który wariant inwestycji m.in. kosztowo, czasowo, środowiskowo oraz zakresowo jest najbardziej optymalny. Jednocześnie opracowanie STEŚ ma umożliwić zamawiającemu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wybranego wariantu trasy – dodaje Magdalena Szumiata. 

Wartość umowy to ponad 11 560 614 złotych brutto. Wykonawca na przygotowanie dokumentacji ma 37 miesięcy.

Rozbudowa zamiast drogi ekspresowej

Wiosną 2015 roku mieszkańcy Dolnego Śląska głośno domagali się budowy drogi ekspresowej z Wrocławia, przez Kłodzko, aż do czeskiej granicy.
Pomimo zmasowanej akcji wysyłania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju wniosków postulujących budowę "ekspresówki", nie udało się przeforsować tej inwestycji, ale resort zdecydował się wpisać do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 modernizację obecnej drogi krajowej numer 8.
– Kilka tysięcy wniosków przesłanych do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczących poprawy bezpieczeństwa na drodze krajowej nr 8, złożonych przez mieszkańców naszego województwa w ramach konsultacji społecznych pokazuje olbrzymie zaangażowanie Dolnoślązaków w rozwój bezpiecznej infrastruktury drogowej – tłumaczył w marcu 2015 roku Cezary Przybylski, marszałek Dolnego Śląska.
Rozbudowa tej drogi na odcinku około 77 km ma na celu zwiększenie przepustowości i prędkości podróży, zminimalizowanie liczby miejsc niebezpiecznych, wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary zwartej zabudowy miast i wsi, poprawę standardów środowiskowych, obniżenie poziomu hałasu i zanieczyszczeń w obszarach zabudowy.
REKLAMA
– W ramach inwestycji planuje się poszerzenie dotychczasowego przekroju drogi do 3 lub 4 pasów ruchu w zależności od prognozowanego natężenia ruchu. Dodatkowo przewiduje się budowę obwodnic miejscowości, a także budowę nowych, bezpiecznych skrzyżowań – wyjaśniali w zeszłym roku drogowcy.
Droga ma zostać tak przebudowana, że od Wrocławia do Łagiewnik będzie miała po dwa pasy ruchu w każdą stronę, a dalej – aż do Kłodzka – ma przebiegać w formule 2+1, czyli naprzemiennie po dwa pasy ruchu w jedną stronę i jeden w drugim kierunku.
Gdy gotowa będzie dokumentacja wraz z decyzją środowiskową, GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na roboty budowlane.
Koszt modernizacji krajowej "ósemki" z Wrocławia do Kłodzka jest szacowany na ponad 1,5 mld złotych.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA