Dolny Śląsk: Wybrano rekomendowany wariant przebiegu trasy S8 z Wrocławia do Kłodzka

Dolny Śląsk: Wybrano rekomendowany wariant przebiegu trasy S8 z Wrocławia do Kłodzka

REKLAMA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała na specjalnej stronie dotyczącej przebudowy DK8 (www.dk8.pl) rekomendowany w ramach posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przebieg drogi ekspresowej S8. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, znalazł się w niej również wzbudzający protesty mieszkańców i władz gminy wiejskiej Kłodzko wariant A2, przebiegający przez Podzamek, Jaszkówkę, Wojciechowice i Boguszyn.
Jak informuje oddział GDDKiA we Wrocławiu, w ramach posiedzenia KOPI zarekomendowano do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz do dalszych prac na etapie koncepcji programowej wariantu będącego kompilacją odcinków decyzyjnych: A2-B4-C4-D2+D3-E2, gdzie odcinek D3 został wskazany jako przełożenie drogi krajowej nr 39 (wyprowadzenie DK39 z miejscowości Łagiewniki).
Opóźni się też złożenie wniosków do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) we Wrocławiu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wszystkich trzech odcinków realizacyjnych drogi ekspresowej S8. Zamiast w terminie sierpniowym nastąpi ono na przełomie III i IV kwartału 2020 roku.
Pierwszy wniosek do RDOŚ będzie dotyczył odcinka Wrocław (Magnice) – Łagiewniki, a jako trzeci złożony zostanie wniosek dotyczący odcinka Ząbkowice – Kłodzko. W toku procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Na podstawie konsultacji, zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych analiz, RDOŚ, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskaże wariant drogi przeznaczony do dalszych prac nad Koncepcją Programową i ostatecznie do realizacji – informuje wrocławski oddział GDDKiA.
REKLAMA
Nie jest to także ostateczna wersja przebiegu drogi ekspresowej S8 z Wrocławia do Kłodzka.
W toku procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w myśl przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, RDOŚ przeprowadzi konsultacje społeczne. Na podstawie tych konsultacji oraz zgromadzonych materiałów i przeprowadzonych analiz, RDOŚ, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wskaże wariant drogi przeznaczony ostatecznie do realizacji – zapowiada Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Mapę w dużej rozdzielczości z prezentacją całego rekomendowanego wariantu przebiegu trasy S8 można znaleźć na stronie inwestycji.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA