Wydano decyzję środowiskową dla odcinka drogi S8 pomiędzy Wrocławiem a Łagiewnikami źródło: GDDKiA

Wydano decyzję środowiskową dla odcinka drogi S8 pomiędzy Wrocławiem a Łagiewnikami

MAPA
Orzech
Orzech
REKLAMA
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydał decyzję środowiskową dla odcinka drogi ekspresowej S8 Łagiewniki - Wrocław (Magnice). To oznacza, że rekomendowany przez GDDKiA wariant przebiegu tego odcinka (WPR1) został zatwierdzony.
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (tzw. decyzja środowiskowa) to bardzo ważny krok w realizacji inwestycji. Określa ona wariant, w jakim będzie realizowana droga ekspresowa. Jej wydanie poprzedzone było szczegółową analizą różnych wariantów trasy z uwzględnieniem aspektów technicznych, środowiskowych, społecznych i ekonomicznych, a także spotkaniami informacyjnymi i konsultacjami społecznymi. 
GDDKiA

Dwujezdniowa droga ekspresowa

Zaplanowana na tym odcinku inwestycja przewiduje budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach, z zapewnioną rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie rozdziału. Trasa o długości 32,6 km zostanie poprowadzona nowym śladem po zachodniej stronie istniejącej drogi krajowej nr 8 i przebiegać będzie przez tereny gmin Łagiewniki, Jordanów Śląski, Sobótka, Kąty Wrocławskie i Kobierzyce

Zakres prac

W ramach zadania zaplanowano budowę pięciu węzłów drogowych:
  • węzeł Łagiewniki – połączenie z drogą wojewódzką nr 384,
  • węzeł Trzebnik  połączenie z drogami krajowymi nr 8 i 39,
  • węzeł Jordanów Śląski – połączenie z drogą krajową nr 8 oraz drogami powiatowymi DP2075D oraz DP1989D,
  • węzeł Owsianka – połączenie z drogą wojewódzką nr 346,
  • węzeł Chrzanów – połączenie z drogą krajową nr 8 oraz z Autostradową Obwodnicą Wrocławia A8. 
Odpoczynek w podróży i ochrona środowiska
Pomiędzy węzłami Chrzanów i Owsianka, po obu stronach trasy, zaplanowano Miejsca Obsługi Podróżnych Królikowice, a w okolicy węzła Jordanów powstanie Obwód Utrzymania Drogi. Ponadto na odcinku wybudowanych zostanie osiem mostów pełniących również funkcję przejść dla zwierząt, jedna estakada w okolicy miejscowości Bąki, 21 wiaduktów oraz 17 przepustów. 
REKLAMA

S8 w odcinkach

Droga ekspresowa S8 od Wrocławia do Kłodzka będzie liczyła ok 80 km. Realizacja trasy została podzielona na krótsze odcinki: Kłodzko - Ząbkowice Śląskie (pododcinek Kłodzko - Bardo i Bardo - Ząbkowice Śląskie), Ząbkowice Śląskie - Łagiewniki oraz Łagiewniki - Wrocław (Magnice). Podział inwestycji na krótsze odcinki sprawi, że jej przygotowanie, wybór wykonawców, a następnie realizacja będą przebiegały sprawniej. Każdy z tych etapów jest niezwykle złożony, więc takie podejście przyniesie obiektywne korzyści i ułatwi zrealizowanie całej inwestycji. Krótsze odcinki to również większa konkurencyjność na etapie przetargu.  
Dla odcinka Łagiewniki - Ząbkowice Śląskie oraz dla pododcinka Ząbkowice Śląskie - Bardo zakończyły się już konsultacje społeczne prowadzone przez RDOŚ we Wrocławiu w ramach procedury wydawania decyzji środowiskowej. Uzyskanie decyzji środowiskowych dla tych odcinków planowane jest w IV kwartale tego roku. Natomiast kontynuacja prac projektowych dla pododcinka Bardo - Kłodzko będzie możliwa po analizie połączenia tego odcinka z planowaną obwodnicą Złotego Stoku w ciągu DK46
Realizacja drogi ekspresowej S8 od Wrocławia do Barda planowana jest w systemie Projektuj i Buduj w latach 2023-2027

DK8 najdłuższą drogą krajową

Droga krajowa nr 8 o długości ok. 850 km biegnie od granicy z Czechami w Kudowie-Zdroju do granicy z Litwą w Budzisku. To najdłuższa droga krajowa w Polsce. Od Wrocławia do Białegostoku na długości ponad 500 km jest drogą o parametrach drogi ekspresowej z dwoma jezdniami po dwa pasy ruchu w każdą stronę. S8 na Dolnym Śląsku liczy ponad 59 km i prowadzi od Wrocławia do Sycowa, a także stanowi element Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, łącząc okolice Magnic z węzłem Wrocław Południe. Po wybudowaniu odcinka od Wrocławia do Kłodzka wydłuży się o kolejnych 80 km. Docelowo S8 poprowadzi do granicy polsko-czeskiej w Kudowie
Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA