Obwodnica Złotego Stoku

Obwodnica Złotego Stoku

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje Obwodnica Złotego Stoku

O inwestycji Obwodnica Złotego Stoku

Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46 to jedna z siedmiu dolnośląskich obwodnic ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z tej miejscowości ruchu tranzytowego, prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. Inwestycja poprawi przepustowość układu komunikacyjnego południowej części województwa dolnośląskiego.  
Napisz komentarz
Orzech
Orzech
REKLAMA