DODAJ

Obwodnica Złotego Stoku

Obwodnica Złotego Stoku 515502
Obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46 to jedna z siedmiu dolnośląskich obwodnic ujęta w rządowym Programie budowy 100 obwodnic. W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego). Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z tej miejscowości ruchu tranzytowego, prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększy się dostępność do bazy turystycznej w regionie. Inwestycja poprawi przepustowość układu komunikacyjnego południowej części województwa dolnośląskiego.  
Szczegóły - Obwodnica Złotego Stoku
inwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Orzech 04.05.2021, godz. 11:48
Obwodnica Złotego Stoku 515502
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję