DODAJ

Obwodnica miasta

[Nowa Ruda] Obwodnica miasta 13212[Nowa Ruda] Obwodnica miasta 13213[Nowa Ruda] Obwodnica miasta 13210
Realizacja projektu jest jednym z największych zadań inwestycyjnych ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Województwa Dolnośląskiego na lata 2004-2008, który jest podstawowym instrumentem realizacji Strategii Województwa Dolnośląskiego w zakresie zadań własnych samorządu województwa.
I Etap zakończony został w styczniu 2007 roku . Odcinek o długości 700 m. rozpoczyna się rondem na ul. Niepodłegłości. Odcinek budowany był w bardzo trudnych warunkach , na potrzeby drogi konieczne było wydrążenie głebokiego wąwozu pod budowę ronda oraz przeprowadzenia drogi . Na odcinku wybudowane zostały dwa mosty przepustowe ,jeden nad potokiem Woliborka , drugi nad ul . Młyńską . I Etap kończy się skrzyżowaniem z DW (384) do Ząbkowic Sląskich.
II Etap Oddano do użytku w październiku 2008r. W ramach odcinka wykonano odcinek nowej drogi o długości 3,06 km w tym: pasów ruchu powolnego na odcinku o długości ok. 1 km, dwóch skrzyżowań z drogami powiatowymi Nowa Ruda - Przygórze i Nowa Ruda - Jugów, mosty na potoku Piekielnica i na potoku Jugowskim, trzy przejazdy gospodarcze (ul. Reymonta, ul. Kopalniana, droga polna), wiadukt kolejowego nad obwodnicą w km 1+944,02, wiadukt drogowego (nad droga polną), odwodnienie wraz z przepustami- rowy i odcinki kanalizacji deszczowej, oświetlenie drogowego, (nie usunięto jeszcze kolizji z sieciami elektroenergetycznymi SN), drogi serwisowe o nawierzchni tłuczniowej
III Etap Prace na tym odcinku mają się rozpocząć w 2010 roku.
Szczegóły - [Nowa Ruda] Obwodnica miasta
inwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
realizacja inwestycjiIV kw. 2010
Orzech 02.01.2015, godz. 19:34
Obwodnica Nowej Rudy wreszcie przejezdna!

Więcej: http://www.prw.pl/articles/view/39711/O ... nowej-rudy
odpowiedz
Orzech 23.12.2014, godz. 23:13
Po wielu perypetiach budowlanych dziś bez rozgłosu oddano do użytku ostatni, dwukilometrowy, odcinek obwodnicy Nowej Rudy. Kierowcy na trasie Wałbrzych – Kłodzko mogą już zupełnie omijać to miasto.

Dokładnie w południe zdjęto szlabany i znaki zakazu i jazda po obwodnicy stała się faktem.

Więcej: http://wroclaw.tvp.pl/18179609/dwa-kilo ... ztery-lata
odpowiedz
Orzech 12.11.2014, godz. 23:11
Nowa Ruda się cieszy. Koniec budowy pechowej trasy

Budowę ostatniego, dwukilometrowego odcinka obwodnicy Nowej Rudy zakończono z dwuletnim opóźnieniem. Dzisiaj dokonano ostatecznego odbioru drogi. Teraz potrzebne są niezbędne pozwolenia, by udostępnić ją do ruchu.

Więcej: http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/r ... y/17624817
odpowiedz
Orzech 13.10.2014, godz. 10:39
Nowa Ruda: Dwa kilometry obwodnicy w cztery lata

Ile można czekać? Inwestycja w Nowej Rudzie miała być gotowa we wrześniu, jednak kierowcy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość.

Więcej + ZDJĘCIA + Posłuchaj: http://www.prw.pl/articles/view/38193/O ... -rozkopana
odpowiedz
Orzech 28.03.2014, godz. 11:25
Obwodnica ma pod górkę. Teren się zapada, rzeka zalewa...

Cały tekst + ZDJĘCIA: http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,8794 ... wa___.html
odpowiedz
Orzech 14.03.2014, godz. 19:01
Droga przez bagna

Już dwa lata temu Nowa Ruda miała mieć skończoną obwodnicę. Nie ma jej, bo drogę zaprojektowano na bagnach. Budowa topiła się, więc ją przerwano i ta przerwa trwa do dziś. A do szczęścia zabrakło 200-metrowego odcinka drogi.

Więcej: http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/r ... a/14386114
odpowiedz
Orzech 21.09.2012, godz. 23:10
Miliony złotych idą w błoto

Miesiąc temu budowa obwodnicy Nowej Rudy stanęła, a teraz okazuje się, że nieprędko znów ruszy - trasę wytyczono na podstawie złych map. Pierwszy kilometr jezdni jest gotowy, ale dalej maszyny nie pójdą - na przeszkodzie stoją nieuwzględnione przez geologów grzęzawisko i prywatne posesje.

Więcej: http://www.tvp.pl/wroclaw/aktualnosci/r ... to/8574284
odpowiedz
Orzech 10.09.2012, godz. 10:48
Powód to wadliwa mapa na podstawie, której został wykonany projekt. Trzy miesiące przed planowanym zakończeniem inwestycji, musi on być zrobiony od nowa.

Prowadząca budowę Dolnośląska Służba Dróg i Kolei podkreśla, że mapę dostali ze Starostwa Powiatowego w Kłodzku.

POSŁUCHAJ:


pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 29.03.2012, godz. 18:49
Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 381-Etap III. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zamówienie dodatkowe wg protokołu konieczności nr 1 i 2.

data zamieszczenia: 29.03.2012


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.03.2012.

LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Heilit Woerner Budowlana Sp. z o.o., ul. Lipowa 5a, Wyskoka, 52-200 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31527,80 PLN.

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 31522,19

Oferta z najniższą ceną: 31522,19 / Oferta z najwyższą ceną: 31522,19

Waluta: PLN.


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Są to zamówienia dodatkowe do umowy podstawowej , których nie można było przewidzieć na etapie podpisywania umowy a wykonanie zamówienia podstawowego uzależnione jest od wykonania zamówienia dodatkowego. Wartość robót dodatkowych nie przekracza 50%wartości umowy podstawowej. W związku z powyższym zasadnym jest zastosować art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP
odpowiedz
Orzech 09.09.2011, godz. 19:01
Wrocław: Nadzór inwestorski w branży - sieci i instalacje sanitarne przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Budowa obwodnicy Nowej Rudy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 381 - Etap III. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

data zamieszczenia: 09.09.2011


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

ZUBI Zakład Usług Budowlano-Inwestycyjnych Piotr Augustynowicz, ul. Jasna 38/10, 57-200 Ząbkowice Śląskie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 17200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 13407,00

Oferta z najniższą ceną: 13407,00 / Oferta z najwyższą ceną: 56580,00

Waluta: PLN.
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję