Poznaj warianty przebiegu obwodnicy Złotego Stokuźródło: GDDKiA

Poznaj warianty przebiegu obwodnicy Złotego Stoku

REKLAMA
Od 13 do 16 grudnia br. odbywać się będą spotkania dla mieszkańców, podczas których zaprezentowane zostaną wstępne korytarze przebiegu obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46. UWAGA! Nastąpiła zmiana i spotkania odbędą się w formule on-line!
Spotkania wstępnie zaplanowano na terenach poszczególnych Gmin, jednak z uwagi na aktualną sytuację pandemiczną w kraju, podjęto decyzję, że spotkania odbędą się w formule on-line przy użyciu ogólnodostępnego oprogramowania: 
  • Gmina Złoty Stok - 13 grudnia 2021 r. od godziny 16.00 
  • Gmina Bardo - 15 grudnia 2021 r. od godziny 15:30   
  • Gmina Paczków - 16 grudnia 2021 r. od godziny 15:30  
Ankiety z opiniami i wnioskami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji dostępne będą on-line na stronie internetowej kontraktu, a w wersji papierowej wraz z ulotkami informacyjnymi w Urzędach poszczególnych Gmin (tj. Urzędzie Miejskim Złotego Stoku, Urzędzie Miasta i Gminy Bardo oraz Urzędzie Miejskim w Paczkowie).    
Ankiety można składać do 10 stycznia 2022 roku, pocztą na adres: Biuro Projektów Dróg i Mostów "BBKS-Projekt" Sp. z o.o., ul. Ojca Beyzyma 10/1, 53-204 Wrocław lub na adres e-mail: dk46stes@bbka-projekt.pl z dopiskiem "Akcja informacyjna - STEŚ Złoty Stok". 
GDDKiA
REKLAMA

Zakres i cel inwestycji

Na etapie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) wyznaczone i poddane analizie wielokryterialnej zostaną przebiegi korytarzy obwodnicy Złotego Stoku w ciągu DK46. Trasa będzie miała długość ok. 8 km. Przeanalizowanych zostanie kilka jej wariantów. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe, odwodnienie, zieleń drogowa. Powstaną nowe obiekty inżynierskie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, kanały technologiczne oraz urządzenia ochrony środowiska.  
Głównym celem budowy obwodnicy Złotego Stoku jest wyprowadzenie z miejscowości ruchu tranzytowego, prowadzącego od Opola w kierunku Kotliny Kłodzkiej. Dzięki temu zwiększy się bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz dostępność do bazy turystycznej w regionie. Realizacja obwodnicy planowana jest w latach 2027-2030. 
GDDKiA
Źródło: GDDKiA

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA