DODAJ

Obwodnica Nysy

Projektowana obwodnica m. Nysa w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41 zlokalizowana jest na terenie powiatu nyskiego województwa opolskiego i przebiegać będzie w obrębie gminy Nysy. Tereny zajęte pod obwodnicę to przede wszystkim tereny upraw rolnych oraz tereny łąkowe. Zieleń występującą na trasie planowanej obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 46 w przeważającej części stanowią samosiejki, a drzewa i krzewy nie tworzą większych skupisk. Również na odcinku drogi krajowej nr 41 występują głównie tereny rolne i łąkowe oraz kompleksy leśny w sołectwach Złotogłowice, Domaszkowice i Niwnica. Zgodnie ze studium transportowym w zakresie dróg krajowych w mieście Nysa w związku z dużym ruchem tranzytowym generowanym pomiędzy Opolem i Nysą mającym istotne znaczenie dla procentowego udziału tranzytu na drodze krajowej nr 46, przewidziano w miejscowym planie zagospodarowania m. Nysa konieczność budowy obwodnicy. Budowa obwodnicy m. Nysa ma na celu usprawnienie układu komunikacyjnego poprzez przeniesienie ruchu samochodowego poza centrum miasta. Projektowana inwestycja obejmuje budowę pełnego zakresu obwodnicy wraz ze skrzyżowaniami, węzłami drogowymi, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi umożliwiającymi połączenie z istniejącą siecią dróg. Początek obwodnicy zlokalizowany jest na południe od miejscowości Goświniowice, gdzie zaprojektowano skrzyżowanie z istniejącą drogą krajową nr 46 w postaci ronda. W swoim początkowym przebiegu obwodnica kieruje się na północny-wschód, biegnąc wzdłuż linii kolejowej na odcinku ok. 4,5 km w odległości osiowej ok. 120 m. Nie zmieniając kierunku obwodnica przekracza górą drogę powiatową nr 1653 O (kierunek Nysa - Goświniowice) i krzyżuje się z drogą powiatową nr 1663 O (kierunek Jędrzychów - Radzikowice) tworząc węzeł drogowy. W dalszej części obwodnica zmienia przebieg oddalając się od linii kolejowej, wkraczając na teren byłego poligonu wojskowego gdzie po ok. 2 km przechodzi wiaduktem nad liniami kolejowymi nr 137 i 288. Następnie po ok. 0,8 km przechodzi pod drogą powiatową nr 1677 O (kierunek Nysa - Regulice) za którą zlokalizowano obustronne parkingi dla obsługi uczestników ruchu. Dalej projektowana obwodnica krzyżuje się z drogą krajową nr 46 gdzie zaprojektowano węzeł typu WB (częściowo kolizyjny). Długość pokonanego odcinka w ciągu drogi krajowej nr 46 wynosi ok. 7370 m. W dalszej części trasa przebiega nad drogą wojewódzką nr 406 pokonując na początkowym odcinku głównie tereny rolne i łąki gdzie po ok. 2 km zmienia przebieg na południowo-wschodni kierując się w stronę m. Wyszków Śląski. Następnie przebiega przez tereny zalewowe rz. Nysa Kłodzka i potoku Kamienica oraz projektowany Kanał Ulgi pokonując te cieki za pomocą dwóch estakad i mostu. W celu ominięcia m. Wyszków Śląski obwodnicę odsunięto od zabudowy na wschód i skierowano na południe. Nie zmieniając kierunku obwodnica krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 407 za pomocą skrzyżowania w postaci ronda. Na dalszym odcinku trasa omija od strony zachodniej kompleksy leśne zlokalizowane pomiędzy miejscowościami Niwnica i Domaszkowice. Koniec obwodnicy zlokalizowany jest w miejscu przecięcia się z drogą krajową nr 41 gdzie zaprojektowano skrzyżowanie trójwlotowe typu rondo. Długość pokonanego odcinka w ciągu drogi krajowej nr 41 wynosi ok. 9123 m. Łączna długość projektowanej obwodnicy m. Nysa wynosi ok. 16,48 km. Obecny etap prac przygotowawczych to zakończony projekt budowlany i weryfikacja dokumentacji przetargowej i kosztorysowej. W przypadku uzyskania przez GDDKiA O/Opole zgody Centrali GDDKiA na złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o decyzję Zezwalającą na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID), a później ogłoszenie przetargu na roboty budowlane, realizacja inwestycji mogłaby się rozpocząć jeszcze w roku 2012.

Szczegóły - [Nysa] Obwodnica Nysy
inwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
wykonawcaMota-Engil Central Europe S.A.
Orzech 07.08.2014, godz. 00:09
Mota-Engil z umową na obwodnicę Nysy za 307 mln zł

Opolski oddział GDDKiA podpisał z konsorcjum Mota-Engil Central Europe kontrakt na budowę obwodnicy Nysy. Jego wartość wynosi ponad 307 mln zł brutto.

Więcej: http://budownictwo.wnp.pl/mota-engil-z- ... 1_0_0.html
odpowiedz
Orzech 20.05.2014, godz. 11:08
Mota Engil i Himmel Papesch zbudują obwodnicę Nysy za 307 mln złotych

Ośmiu wykonawców biło się o kontrakt Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41.

Więcej: http://www.strefabiznesu.nto.pl/artykul ... ln-zlotych
odpowiedz
Orzech 19.05.2014, godz. 12:14
Opolski oddział GDDKiA wybrał ofertę konsorcjum Mota-Engil Central Europe jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę obwodnicy Nysy. Jej wartość wynosi ponad 307 mln zł brutto - czytamy na portalu wnp.pl

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Orzech 02.11.2013, godz. 11:32
Obwodnica Nysy - Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

Więcej: http://www.nysa.eu/aktualnosc-5892-obwo ... ewody.html
odpowiedz
Orzech 29.08.2013, godz. 10:14
Co z obwodnicą Nysy?

W sierpniu przebywał w Nysie minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej - Sławomir Nowak. Wizyta związana była z planami budowy obwodnicy Nysy.

Więcej: http://www.otobrzeg.pl/news.php?id=81497
odpowiedz
Orzech 14.08.2013, godz. 19:00
Obwodnica Nysy powstanie, bo ma wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu

Więcej: http://www.strefabiznesu.nto.pl/artykul ... zy-regionu
odpowiedz
Orzech 10.08.2013, godz. 11:15
Na przełomie listopada i grudnia ma być ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, który zbuduje ponad 16-kilometrową obwodnicę Nysy - zapowiedział w piątek w Nysie minister transportu Sławomir Nowak. Wartość inwestycji to prawie 0,5 mld zł - informuje Polska Agencja Prasowa.

pokaz-artykul.png
odpowiedz
Jan Augustynowski 02.05.2012, godz. 12:13
Ja jestem z Wro Fanatykiem ;) W Nysie raczej często nie bywam, chociaż kilka razy przejeżdżałem. Grizzly jest z Nysy chyba, ale dawno go na forum nie widziałem ;)
odpowiedz
Zamyślony 02.05.2012, godz. 12:00
W życiu.
Jeśli ta inwestycje ruszy w 2013 to będzie można powiedzieć o sukcesie, biorąc pod uwagę fakt iż jest ona zapisana dopiero w nowym planie drogowym Ryżego (Tuska) na lata 2013-2017. Najpewniejszy rok rozpoczęcia budowy to 2014.

Tak samo jak od roku mają już ruszać z remontem tamy w moim rodzinnym mieście i wałów wokół Nysy Kłodzkiej i ciągle przesuwają terminy...pewnie będą je przesuwać aż do kolejnej powodzi (Sick!:-P)

Fanatyk mam pytanie, Nysa to moje rodzinne miasto, a czasem zaglądam na forum Nysa by spojrzeć co się tam dzieje, i zauważyłem, ze również byłeś tam częstym gościem. Też jesteś z Nysy?
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję