[Prudnik] Obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej Nr 41

[Prudnik] Obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej Nr 41

REKLAMA

Zdjęcia z budowy i wizualizacje [Prudnik] Obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej Nr 41

O inwestycji [Prudnik] Obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej Nr 41

Podstawowymi celami inwestycji są: - poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku DK 41, - poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej Nr 41, - poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości Prudnik mieszkających w otoczeniu drogi krajowej Nr 41, - umożliwienie aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie korytarza drogi krajowej Nr 41 oraz w województwie opolskim.   Do ostatecznych analiz brane są pod uwagę trzy warianty (zobrazowane na załączonej mapie): Wariant 1 i 1a: km 0+000.00 ÷ km 2+798,22 L= 2,8 km, Wariant 2: km 0+000.00 ÷ km 2+934,32 L= 2,9 km, Wariant 3: km 0+000.00 ÷ km 3+322,56 L= 3,3 km.   Wariantem rekomendowanym do realizacji przez Inwestora (GDDKiA) jest wariant 2   We wszystkich proponowanych wariantach projektowana obwodnica ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego) i jest zaprojektowana jako droga o ograniczonej dostępności. Podstawowe parametry techniczne obwodnicy to: prędkość projektowa: 80 km/h, prędkość miarodajna: 100 km/h, dostępność drogi: poprzez skrzyżowania, przekrój poprzeczny: jednojezdniowy, liczba pasów ruchu: 1/2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, po jednym w obu kierunkach: - szerokość pasa ruchu: 3,5 m, szerokość opaski: 0.7 m, szerokość pobocza gruntowego: 2.0 m, dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś, kategoria obciążenia ruchem – KR4.

Opinie o [Prudnik] Obwodnica miasta w ciągu drogi krajowej Nr 41

Napisz komentarz
blachstal
Podstawowymi celami inwestycji są:
-         poprawa przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku DK 41,
-         poprawa bezpieczeństwa ruchu w korytarzu drogi krajowej Nr 41,
-         poprawa warunków ekologicznych mieszkańców miejscowości Prudnik mieszkających w otoczeniu drogi krajowej Nr 41,
-         umożliwienie aktywacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie korytarza drogi krajowej Nr 41 oraz w województwie opolskim.
 
Do ostatecznych analiz brane są pod uwagę trzy warianty (zobrazowane na załączonej mapie):

Wariant 1 i 1a:            km 0+000.00 ÷ km 2+798,22           L= 2,8 km,


Wariant 2:                 km 0+000.00 ÷ km 2+934,32           L= 2,9 km,


Wariant 3:                 km 0+000.00 ÷ km 3+322,56           L= 3,3 km.

 
Wariantem rekomendowanym do realizacji przez Inwestora (GDDKiA) jest wariant 2
 
We wszystkich proponowanych wariantach projektowana obwodnica ma klasę GP (główna ruchu przyspieszonego) i jest zaprojektowana jako droga o ograniczonej dostępności. Podstawowe parametry techniczne obwodnicy to:

prędkość projektowa: 80 km/h,
prędkość miarodajna: 100 km/h,
dostępność drogi: poprzez skrzyżowania,
przekrój poprzeczny: jednojezdniowy,
liczba pasów ruchu: 1/2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu, po jednym w obu kierunkach:

- szerokość pasa ruchu: 3,5 m,

szerokość opaski: 0.7 m,
szerokość pobocza gruntowego: 2.0 m,
dopuszczalny nacisk: 115 kN/oś,
kategoria obciążenia ruchem – KR4.
0
Zaloguj aby dodać komentarz
REKLAMA