DODAJ

Dolny Śląsk: Państwowe zabytkowe pałace na sprzedaż. Który najpiękniejszy?

Dolny Śląsk
Dolny Śląsk: Państwowe zabytkowe
Mariusz Bartodziej
2018-03-22 11:08:19
W stylu eklektycznym w Ławicy, renesansowo-barokowym w Bobolicach i nieruchomości wybudowane w XIX wieku w Tyńczyku Legnickim oraz w Wojczycach – państwo szuka kupców na cztery zabytkowe pałace na Dolnym Śląsku.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa unieważnił pod koniec lutego wszystkie cztery przetargi, ponieważ nie zgłosił się żaden uczestnik. Dla dwóch z postępowań była to już piąta próba znalezienie zainteresowanych. Łączna wartość nieruchomości wynosi ponad 2,5 mln zł.

Milion za dawny PGR

Nieruchomość z Ławicy znajduje się na terenie Kotliny Kłodzkiej, w dolinie rzeki Nysy Kłodzkiej.

Zespół pałacowo-folwarczny graniczy z zabudową mieszkaniową i gospodarczą wsi. Po stronie wschodniej przylega do asfaltowej drogi z Boguszyna do Podtynia, a także gruntów rolnych i dalej z linią kolejową Wrocław-Kłodzko, od południa graniczy z gruntami rolnymi, a od zachodu przylega do rzeki Nysa Kłodzka i kanału doprowadzającego wodę do elektrowni wodnej – czytamy w ogłoszeniu przetargowym.

Pałac wybudowano w stylu eklektycznym z elementami neomanieryzmu niderlandzkiego, obecnymi szczególnie w wystroju wnętrz. W jego narożniku dostawiono w ostatnim dwudziestoleciu XIX wieku wieżę i połączono rezydencję z budynkiem gospodarczym.

Bogato rozczłonkowana bryła pałacu odznacza się wartościami architektonicznymi i historycznymi w skali lokalnej i regionalnej – podają urzędnicy.

materiały inwestora


Folwark przeznaczono po II wojnie światowej na Państwowe Gospodarstwo Rolne. Remontowano go dwukrotnie – w 1966 roku zaadaptowano na cele mieszkalne, a w latach 2006-2008 na biurowe.

Wewnątrz zachowała się w części oryginalna stolarka drzwiowa i okienna, a także neomanierystyczne i klasycystyczne dekoracje sztukatorskie sufitu oraz ozdobny neorenesansowy piec w sali reprezentacyjnej – wyjaśnia KOWR.

Pałac o powierzchni 681 mkw. znajduje się wraz z przyległymi budynkami na terenie o pow. blisko 4 ha. Nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest przeznaczony pod tereny przemysłu nieuciążliwego. Cena wywoławcza wynosiła 956 tys. zł.

materiały inwestora


Dolnośląska perła architektury renesansowo-barokowej

Za zabytkowy budynek w Bobolicach, o powierzchni użytkowej 800 mkw., wraz z m.in. murem należało zapłacić co najmniej 528 tys. zł.
 
W otoczeniu parku i w pobliżu zabudowań folwarcznych (niestanowiących przedmiotu sprzedaży) znajduje się wczesnobarokowy pałac czteroskrzydłowy na planie zbliżonym do kwadratu, z wewnętrznym dziedzińcem arkadowym (obecnie arkady zamurowane), który powstał w wyniku przebudowy renesansowego dworu – czytamy w dokumencie.

materiały inwestora


Wieża dominująca nad bryłą jest przykryta "baniastym hełmem". Jak tłumaczą urzędnicy, budynek należy do grupy najcenniejszych zabytków architektury renesansowo-barokowej Dolnego Śląska, a za atut nieruchomości należy uznać park krajobrazowy i dawny ogród z oczkiem wodnym i wyrzeźbionymi, ogrodowymi wizerunkami świętych.

Aleje kasztanowców, lip, jesionów i grabów podkreślają kompozycję założenia i jego ozdobno-reprezentacyjny charakter. Aleja lipowa prowadziła na pagórek widokowy. Dawniej przy kamiennym murze zamykającym ogród od drogi znajdowały się dom ogrodnika i oranżeria. Na osi centralnej parku powstała polana, która do niedawna stanowiła ogrodzony plac zabaw. Uszkodzeniu uległy urządzenia wodne parku, w wyniku czego staw uległ wypłycaniu, część parku stała się terenem podmokłym – wyjaśnia Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zabytkowy pałac jest przeznaczony pod zabudowę usługową, dodatkowo mieszkaniową, a park, również wpisany do rejestru zabytków, ma pełnić funkcję terenów zielonych.

materiały inwestora


Pałac w sąsiedztwie Legnicy

Podobna cena wywoławcza, 552,6 tys. zł, obejmowała nieruchomość położoną w Tyńczyku Legnickim, o powierzchni prawie 4 ha. Znajduje się na niej m.in. dwukondygnacyjny pałac wybudowany na planie litery "L" w latach 80. XIX w. na miejscu dworu.

materiały inwestora


Korpus zwieńczony jest szczytem o formach manierystycznych z dachem mansardowym, facjatkami oraz sześcioboczną wieżyczką zegarową na dachu; wyróżnia się bogatą dekoracją: pilastry z wazonami w zwieńczeniu, gzyms kordonowy, uszate obramowania okienne. Częściowo zachował się również park krajobrazowy z oczkiem wodnym – przedstawiają ofertę urzędnicy.

Nieruchomość znajduje się w obszarze ochrony konserwatorskiej. Nie ma dla niej obowiązującego MPZP, a studium oznacza ten teren jako produkcję rolną i hodowlę oraz obsługę gospodarki rolnej.

materiały inwestora

 
Pół miliona za wojczycki pałac

Ostatnim ze sprzedawanych pałaców jest ten mieszczący się w Wojczycach koło Środy Śląskiej. W przetargu z 28 lutego trzeba było zapłacić za niego minimum 513 tys. zł.

Pałac został wzniesiony prawdopodobnie pod koniec XIX wieku, na co wskazują niektóre pseudobarokowe formy – wyjaśnia KOWR.

materiały inwestora


Dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek został wybudowany na planie prostokąta. Jest przykryty czterospadowym dachem, a dziewięcioosiową fasadę otaczają dwie trójkątne facjatki.

Oś środkową akcentuje dwukondygnacyjny podcień, zwieńczony trójkątnym szczytem. Okna (niektóre zamknięte arkadowo) ujęte w pseudobarokowe, uszate obramienia. Cały budynek obiega wokół wąski gzyms międzykondygnacyjny. Naroża zaakcentowane są boniowanymi lizenami. Pałac w Wojczycach elewacją frontową zwrócony został na południe, ku nieregularnie zakomponowanemu dziedzińcowi folwarcznemu – wyliczają urzędnicy.

Wśród wytycznych planu miejscowego znajduje się zabudowa wielorodzinna oraz usługowo-gospodarcza.

materiały inwestora


Do kupienia jest również pałac w Piszkowicach, o czym pisaliśmy na początku marca.