Poznaliśmy oferty na opracowanie dokumentacji dla małej obwodnicy Trzebnicyźródło: GDDKiA

Poznaliśmy oferty na opracowanie dokumentacji dla małej obwodnicy Trzebnicy

REKLAMA
Trzy firmy złożyły oferty w przetargu na opracowanie dokumentacji małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu DK15. Ich oferty wahają się od ok. 720 tys. zł do ponad 1,7 mln zł.
Przetarg na opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tzw. małej obwodnicy Trzebnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła 11 grudnia 2020 roku. W poniedziałek, 18 stycznia 2021 r. nastąpiło otwarcie ofert. Następnie komisja przetargowa przystąpi do weryfikacji złożonych ofert.

Zakres inwestycji

W ramach zadania zaplanowano budowę 1,5-kilometrowej obwodnicy Trzebnicy, która będzie przebiegać na północ od miasta. Inwestycja obejmuje również budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę/budowę skrzyżowania, budowę oświetlenia, ekranów akustycznych, a także przebudowę sieci kolidujących z inwestycją, w tym między innymi magistrali wodociągowej i linii energetycznych oraz budowę dróg serwisowych i dojazdowych. Obwodnica będzie stanowić łącznik pomiędzy drogą krajową nr 15, a dawną drogą krajową nr 5. Ułatwiając tym samym dojazd do drogi ekspresowej S5 do węzła Trzebnica.  
GDDKiA

Cel inwestycji

REKLAMA
Budowa obwodnicy Trzebnicy pozwoli na poprawę przepustowości układu komunikacyjnego pomiędzy drogą ekspresową S5 a drogą krajową nr 15 w relacji Trzebnica - Milicz - Toruń. Wyprowadzi ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.
Szacowany koszt całej inwestycji: ok. 45 mln zł
Lata prac przygotowawczych: 2021-2028
Lata realizacji robót: 2027-2029

Program Inwestycji

W lipcu 2020 r. Minister Infrastruktury podpisał Program Inwestycji (PI) dla budowy obwodnicy Trzebnicy, która pozwoli skierować ruch tranzytowy i lokalny z drogi krajowej nr 15 na drogę ekspresową S5. PI jest jednym z ważniejszych dokumentów, który wstępnie określa zamierzenia, koszty i cele związane z planowaną inwestycją. DK15 przebiega przez województwa dolnośląskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i ma długość ok. 374 km. Łączy Trzebnicę z Ostródą. Na odcinku Trzebnica - Gniezno trasa stanowi alternatywę dla drogi ekspresowej nr 5, gdzie omija Poznań. We Wrześni bezkolizyjnie przecina A2. Jest to droga klasy G (główna) i GP (główna ruchu przyspieszonego). Na Dolnym Śląsku droga ma długość ok. 50 km i przebiega od Trzebnicy do granicy województwa wielkopolskiego i dolnośląskiego w Cieszkowie.
Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA