Dolny Śląsk: Wschodnia Obwodnica Oleśnicy już otwartaźródło: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Dolny Śląsk: Wschodnia Obwodnica Oleśnicy już otwarta

REKLAMA
W poniedziałek 20 grudnia kierowcy po raz pierwszy pojechali już nową drogą wojewódzką nr 451 (DW 451), czyli wschodnią obwodnicą Oleśnicy. To kolejna duża inwestycja na terenie Dolnego Śląska, która ma znacząco poprawić komfort życia mieszkańców miasta i bezpieczeństwo ruchu drogowego.
Kontakt na zaprojektowanie i budowę drogi wojewódzkiej nr 451 zdobyła firma Budimex S.A., która realizowała to zadanie od 22 sierpnia 2018 r. do 20 listopada 2021 r.
Wschodnia Obwodnica Oleśnicy ma długość 3,67 km. Zakres prac objął budowę nowej drogi od skrzyżowania z ul. Krzywoustego do skrzyżowania z ul. Warszawską (długość odcinka 2,74 km) oraz rozbudowę DW 373 od skrzyżowania z ul. Warszawską do węzła S8 (1,4 km).
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Całkowita wartość zadania wyniosła 38,09 mln zł, a 70 proc. tej kwoty zostało pokryte z funduszy unijnych. 5,33 mln zł zostało sfinansowane z budżetu Województwa Dolnośląskiego. Inwestycję finansowo wsparło też Miasto Oleśnica, przeznaczając na nią ponad 4,35 mln zł, a blisko 1,58 mln zł stanowiły środki z budżetu państwa.
REKLAMA
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
– To kolejna inwestycja drogowa, realizowana przez nas w imieniu Województwa Dolnośląskiego, która ma zwiększyć płynność ruchu tranzytowego przy jednoczesnym wyprowadzeniu go z miasta. W przypadku Oleśnicy mamy do czynienia z bardzo dużym natężeniem ruchu, związanym z bezpośrednim sąsiedztwem drogi ekspresowej nr 8 oraz drogi krajowej nr 25. Mieszkańcy z pewnością szybko odczują korzyści z powstania nowej drogi, którą wybudowaliśmy w założonym terminie, zwracając też szczególną uwagę na bezpieczeństwo jej użytkowników – mówi Leszek Loch, dyrektor naczelny Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Droga została oddana do użytku kierowców 20 grudnia br. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in.: wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, członek zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda, burmistrz Oleśnicy Jan Bronś i dyrektor DSDiK Leszek Loch.
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
Wschodnia Obwodnica Oleśnicy – wybrane dane techniczne:

  • klasa drogi G 1/2 o długości 3,67 km,
  • szerokość jezdni pomiędzy skrzyżowaniami: 8 m,
  • 4 skrzyżowania typu rondo (z ulicami Krzywoustego, Strefową, Wileńską, Warszawską),
  • budowa przejazdu kolejowo-drogowego kat. C (skrzyżowanie z linią kolejową nr 181 relacji Herby Nowe - Oleśnica) wraz z budową SRK i sieci teletechnicznej wzdłuż linii kolejowej,
  • budowa jednostronnej ścieżki rowerowej (wzdłuż trasy głównej),
  • budowa chodnika,
  • budowa ciągu pieszo-rowerowego (wzdłuż ul. Warszawskiej),
  • budowa sieci kanalizacyjno-deszczowej, odwodnienia drogowego (rowy, zarurowanie pod zjazdami, zbiorniki retencyjne), przebudowa sieci teletechnicznej i elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego.
Źródło + zdjęcia: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA