DODAJ

Wschodnia Obwodnica Oleśnicy

Wschodnia Obwodnica Oleśnicy 495970Wschodnia Obwodnica Oleśnicy 495031
Wschodnia Obwodnica Oleśnicy będzie miała niecałe 3 kilometry, powstaną również ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe. 
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - wschodniej obwodnicy Oleśnicy oraz wzmocnienie istniejącej jezdni od skrzyżowania projektowanej DW 451 z ul. Warszawskiej w kierunku węzła S8. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 451 ma za zadanie połączenie istniejącej DW 451 z dawną DK8 tworząc wschodnią obwodnicę miasta Oleśnica. Celem inwestycji jest odciążenie Oleśnicy od ruchu tranzytowego kierując go na drogę S-8. Ponadto całość odcinka drogi poprowadzona zostanie po nowym śladzie z wyjątkiem odcinka wzmocnienia istniejącej drogi nawierzchni nowymi warstwami oraz na budowie pobocza wojewódzkiej od skrzyżowania na ul. Warszawskiej w kierunku węzła S8 (węzeł Oleśnica Północ) z jednoczesnym wprowadzeniem parametrów technicznych zgodnych z przyjętą klasą drogi G oraz zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W ramach inwestycji zaprojektowano cztery skrzyżowania z DW 451. Inwestycja zlokalizowana jest głównie w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno–usługową oraz na terenach pól uprawnych, łąk i lasów. Inwestycja przebiega też przez teren niefunkcjonującego lotniska wojskowego oraz przecina istniejącą linie kolejową na której zostanie przebudowany istniejący przejazd kolejowy. 
Szczegóły - Wschodnia Obwodnica Oleśnicy
inwestorDolnośląska Służba Dróg i Kolei
wykonawcaBudimex S.A.
Orzech 07.11.2020, godz. 09:56
Wschodnia Obwodnica Oleśnicy 495970
odpowiedz
Orzech 27.10.2020, godz. 19:28
Wschodnia Obwodnica Oleśnicy 495031
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję