Rusza budowa Wschodniej Obwodnicy Oleśnicyźródło: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Rusza budowa Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy

REKLAMA
Początkowo prace miały ruszyć w sierpniu. Termin ten został jednak przesunięty. Opóźnienie spowodowane było brakiem uzgodnień z Wodami Polskimi, które nie wywiązały się w czasie z przygotowywaniem opinii.
We wrześniu do Urzędu Miasta Oleśnicy wpłynęło po długich oczekiwaniach pismo, z którego wynika, że zostały w końcu wydane pozwolenia wodnoprawne na usługi wodne, które obejmują odprowadzenie do urządzeń wodnych - wód opadowych i roztopowych oraz na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją wschodniej obwodnicy.
29 października generalny wykonawca wschodniej obwodnicy Oleśnicy - firma Budimex S.A. z Warszawy przystępuje do realizacji robót budowlanych. Na początku listopada będą czasowe zmiany organizacji ruchu. Inwestycja jest realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, gdyż dotyczy ona drogi wojewódzkiej nr 451, ale miasto Oleśnica znacznie partycypuje w kosztach tego zadania dokładając środki w wysokości 4,3 mln złotych. Koszt całego przedsięwzięcia to 26,6 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Wschodnia Obwodnica Oleśnicy będzie miała niecałe 3 kilometry, powstaną również ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe
REKLAMA
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy oraz wzmocnienie istniejącej jezdni od skrzyżowania projektowanej DW 451 z ul. Warszawskiej w kierunku węzła S8. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 451 ma za zadanie połączenie istniejącej DW 451 z dawną DK8 tworząc Wschodnią Obwodnicę miasta Oleśnica. Celem inwestycji jest odciążenie Oleśnicy od ruchu tranzytowego kierując go na drogę S-8. Ponadto całość odcinka drogi poprowadzona zostanie po nowym śladzie z wyjątkiem odcinka wzmocnienia istniejącej drogi nawierzchni nowymi warstwami oraz na budowie pobocza wojewódzkiej od skrzyżowania na ul. Warszawskiej w kierunku węzła S-8 (węzeł Oleśnica Północ) z jednoczesnym wprowadzeniem parametrów technicznych zgodnych z przyjętą klasą drogi G oraz zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W ramach inwestycji zaprojektowano cztery skrzyżowania z DW 451. Inwestycja zlokalizowana jest głównie w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno–usługową oraz na terenach pól uprawnych, łąk i lasów. Inwestycja przebiega też przez teren niefunkcjonującego lotniska wojskowego oraz przecina istniejącą linie kolejową na której zostanie przebudowany istniejący przejazd kolejowy. 
Nowa droga ma nie tylko ułatwić poruszanie się po mieście, ale także przyciągnąć w okolice Oleśnicy nowych inwestorów. Wschodnia Obwodnica Oleśnicy będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, bo połączy drogę ekspresową S-8 z terenami inwestycyjnymi.

Komentarze (1)

Napisz komentarz
Zasmucony(gość)
Wielka szkoda, że włodarze Oleśnicy są tak krótkowzroczni i likwidują na siłę lotnisko, które odpowiednio zarządzane mogłoby przynieść korzyści dla miasta i regionu.
REKLAMA