Budimex rozpoczął budowę Wschodniej Obwodnicy Oleśnicyźródło: Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Budimex rozpoczął budowę Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy

REKLAMA
29 października generalny wykonawca Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy - firma Budimex S.A. z Warszawy przystąpił do realizacji robót budowlanych. Wschodnia Obwodnica Oleśnicy będzie miała niecałe 3 kilometry, powstaną również ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe. 
Pierwsze prace ziemne już ruszyły na wysokości nieczynnego lotniska. Inwestycja jest realizowana przez Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, gdyż dotyczy ona drogi wojewódzkiej nr 451, ale miasto Oleśnica znacznie partycypuje w kosztach tego zadania dokładając środki w wysokości 4,3 mln złotych. Koszt całego przedsięwzięcia to 27,8 mln zł. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020, budżetu Państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.
Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi wojewódzkiej nr 451 - Wschodniej Obwodnicy Oleśnicy oraz wzmocnienie istniejącej jezdni od skrzyżowania projektowanej DW 451 z ul. Warszawskiej w kierunku węzła S8. Projektowany odcinek drogi wojewódzkiej nr 451 ma za zadanie połączenie istniejącej DW 451 z dawną DK8 tworząc Wschodnią Obwodnicę miasta Oleśnica
REKLAMA
Celem inwestycji jest odciążenie Oleśnicy od ruchu tranzytowego kierując go na drogę S8. Ponadto całość odcinka drogi poprowadzona zostanie po nowym śladzie z wyjątkiem odcinka wzmocnienia istniejącej drogi nawierzchni nowymi warstwami oraz na budowie pobocza wojewódzkiej od skrzyżowania na ul. Warszawskiej w kierunku węzła S8 (węzeł Oleśnica Północ) z jednoczesnym wprowadzeniem parametrów technicznych zgodnych z przyjętą klasą drogi G oraz zapewnieniem niezbędnego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
W ramach inwestycji zaprojektowano cztery skrzyżowania z DW 451. Inwestycja zlokalizowana jest głównie w sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno–usługową oraz na terenach pól uprawnych, łąk i lasów. Inwestycja przebiega też przez teren niefunkcjonującego lotniska wojskowego oraz przecina istniejącą linie kolejową na której zostanie przebudowany istniejący przejazd kolejowy.  Nowa droga ma nie tylko ułatwić poruszanie się po mieście, ale także przyciągnąć w okolice Oleśnicy nowych inwestorów. Wschodnia Wschodnia Obwodnica Oleśnicy będzie miała kluczowe znaczenie dla rozwoju miasta, bo połączy drogę ekspresową S8 z terenami inwestycyjnymi.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA