Startuje budowa obwodnicy Augustowa

Startuje budowa obwodnicy Augustowa

podlaskie
REKLAMA

Wydane w poniedziałek przez wojewodę podlaskiego Macieja Żywno pozwolenie na budowę obwodnicy Augustowa, umożliwia firmie Budimex natychmiastowe rozpoczęcie prac przy inwestycji oczekiwanej od przeszło 20 lat. Generalny wykonawca zapowiada wejście na budowę jeszcze w grudniu. Obwodnica, w przebiegu niekolidującym z obszarami Natura 2000, ma powstać do 11 września 2014 roku.


Inwestycja będzie realizowana według uaktualnionego wariantu III A, zakładającego przebieg trasy na dwóch odcinkach z uwzględnieniem miejscowości Raczki. Między węzłem „Augustów” a węzłem „Raczki” (23,3 km) powstanie jednojezdniowa droga krajowa nr 8, a od węzła „Raczki” do węzła „Suwałki Południe” dwujezdniowa droga ekspresowa S61 (13 km). Do obwodnicy zostanie włączony odcinek o długości 3,85 km, który stanowi część dawnej inwestycji, rozpoczętej w 2007 roku, ale wstrzymanej dwa lata później ze względu na protesty ekologów. Były one spowodowane przebiegiem trasy przez najcenniejszy przyrodniczo odcinek Doliny Rospudy, stanowiący obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Wówczas Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad musiała zapłacić Budimexowi 22 mln zł za zerwanie umowy wykonawczej.

 

Nową decyzję środowiskową, która umożliwiała rozpoczęcie kolejnej procedury ubiegania się o pozwolenie na budowę obwodnicy w wariancie niekolidującym z chronionymi terenami, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała w grudniu 2010 roku. Pół roku później GDDKiA ogłosiła przetarg. Ostatecznie na generalnego wykonawcę wybrano ponownie firmę Budimex, z którą podpisano umowę 11 marca 2012 roku.

 

O wydanie pozwolenia na budowę augustowskiej inwestycji generalny wykonawca wnioskował od maja tego roku, jednak na ostateczne podpisanie dokumentów Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku czekał do uzyskania postanowień Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Decyzja jest nieodwołalna.

REKLAMA

 

- Prace rozpoczniemy od wycinki drzew i krzewów oraz ustabilizowania granic pasa drogowego. Zajmiemy się także przygotowaniem zaplecza inwestycji i zdejmowaniem żyznej warstwy ziemi z całej trasy, którą będzie biegła obwodnica. Wybudujemy również drogi technologiczne i dojazdowe na budowę oraz tymczasowe rowy odwadniające – mówi Krzysztof Kozioł, rzecznik prasowy firmy Budimex, który podkreślił również, że przebieg tych prac będzie zależał od warunków pogodowych.

 

Właściwe prace przy realizacji 36,3-kilometrowej inwestycji mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Wcześniej drogą przetargu zostaną wyłonieni rzeczoznawcy, których zadaniem będzie wycena gruntów do wykupu pod budowę obwodnicy.

 

Obwodnica Augustowa będzie pełnić przede wszytskim funkcję drogi tranzytowej. Powstanie na niej 5 węzłów drogowych – Augustów, Borki, Janówka, Raczki i Suwałki Południe. Dodatkowo na trasie wybudowane zostaną 42 obiekty mostowe oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych. Inwestycja, uwzględniająca przebieg międzynarodowej trasy Via Baltica przez Łomżę, będzie kosztować 659 mln zł.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA