Raport z budowy obwodnicy Augustowa

Raport z budowy obwodnicy Augustowa

podlaskie
REKLAMA

Na obwodnicy Augustowa prace toczą się pełną parą. Na odcinku drogi krajowej nr 8 o długości 21,5 km dobiegają końca prace ziemne, a poziom ich zaawansowania wynosi około 90 procent. Na S61 powstają drogi wewnętrzne i trwają prace na trasie głównej.

Na DK-8 wykonano już 85 procent warstwy mrozoochronnej i tyle samo górnej warstwy nasypów. Następną warstwę stanowi podbudowa z kruszywa łamanego, która wykonano w około 75 procentach. Na odcinku o długości 12 km wykonano podbudowę z betonu asfaltowego. Rozpoczęto również wykonywanie robót wykończeniowych, w tym ścieków trójkątnych przy krawędzi i ścieków skarpowych. Wzdłuż drogi krajowej nr 8 powstała droga technologiczna, która docelowo będzie spełniała funkcję drogi wewnętrznej. Powstają także inne drogi wewnętrzne, a poziom zaawansowania prac wynosi 70 procent.

 

Prace trwają również na wszystkich 19 zaprojektowanych na tym odcinku obiektach mostowych. Na większości z nich wykonano ustroje nośne. Należą do nich belki prefabrykowane i płyta zespalająca, płyta wylewana na mokro lub ustrój belkowy sprężany na mokro.Z kolei na części obwodnicy biegnącej wzdłuż drogi ekspresowej S61 o długości 12,8 km powstała już droga technologiczna. Po zakończeniu inwestycji będzie pełniła rolę drogi wewnętrznej. Pozostałe drogi wewnętrzne ukończono w 70 procentach.

 

Na trasie głównej prowadzone są prace ziemne, a ich zaawansowanie wynosi około 90 procent. Układana jest warstwa mrozochronna i górna warstwa nasypu – prace wykonano w 70 procentach. Ponadto, ułożono 60 procent podbudowy z kruszywa łamanego. Na 5 km trasy wykonano już podbudowę z betonu asfaltowego. Prowadzone są też prace wykończeniowe.

 

Na tym odcinku obwodnicy zaprojektowano 21 obiektów mostowych i trwają na nich roboty żelbetowe. Na 12 z 18 obiektów ułożono belki – elementy konstrukcji nośnej. Z kolei na 11 obiektach zabetonowano ustroje nośne. Pod drogami wewnętrznymi i trasą główną zakończono budowę przepustów. Ponadto, prowadzone są prace przy budowie mostu w Rospudzie. Zrealizowano już wszystkie sześć podpór mostu. W ostatnim tygodniu września nasunięto konstrukcję stalową prawej jezdni, z kolei konstrukcja lewej nitki będzie nasuwana w połowie listopada.

REKLAMA

 

Kończy się również przebudowa kolizji. Wzdłuż trasy powstaje kanalizacja deszczowa. Prace są zaawansowane w 70 procentach. 29 sierpnia bieżącego roku wydano pozwolenie na budowę węzła Augustów, a tydzień później rozpoczęto prace. Zrealizowano już prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Rozpoczęła się budowa nasypów.

 

Aktualnie na budowie pracuje około 850 osób, a prace są wykonywane przy użyciu 310 jednostek sprzętowych. Do chwili obecnej wbudowano 120 tys. ton mas bitumicznych, co stanowi 25 procent całkowitej ilości mas oraz około 36 tys. m3 betonów mostowych, co stanowi 65 procent całości. Poziom zaawansowania prac na kontrakcie wynosi 50 procent.

 

Umowa z firmą Budimex na realizację obwodnicy Augustowa została podpisana 11 marca 2011 roku. Jej wartość to 535,9 mln zł netto. Wykonawca powinien zakończyć realizację prac do 11 września przyszłego roku.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA