Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry

Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry

REKLAMA

O inwestycji Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry

Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D. Zakres inwestycji obejmował: rozbudowę drogi, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 110 kN/oś, budowę ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych, przebudowę istniejących wjazdów indywidualnych i zjazdów do pól i łąk, przebudowę skrzyżowań drogi gminnej z drogami powiatowymi nr 1470D (ul. Oleśnicka, na granicy miejscowości Twardogóra i Sądrożyce) oraz 1480D (skrzyżowanie dróg z Twardogóry, Grabowna Wielkiego i Dąbrowy) na skrzyżowania typu rondo, przebudowę i budowę rowów drogowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami, przebudowę przepustów pod koroną drogi gminnej, budowę wysepek kanalizujących, wykonanie poboczy, wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, odmulenie, wyprofilowanie istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), budowę oświetlenia ulicznego – oświetlenie skrzyżowań typu rondo, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia: sieć wodociągowa, sieć gazownicza, sieć teletechniczna, sieć energetyczna. Na całej długości drogi gminnej urządzono ścieżkę rowerową z możliwością ruchu pieszych. Ruch pieszych i rowerzystów będzie odbywał się po położonej bezpośrednio przy jezdni ścieżce rowerowej o długości ok. 1647 m i szerokości 2,5 m - z możliwością ruchu pieszych. Łączna długość rozbudowanej drogi to 1631 m, powierzchnia drogi to 13270 m kw., powierzchnia chodników 333,6 m kw., powierzchnia ścieżki rowerowej - 4118 m kw. i powierzchnia terenów zielonych - 875 m kw.
Napisz komentarz
Jan Augustynowski
+11
REKLAMA