DODAJ

Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry

Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470604Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470605Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470606
Rozbudowa drogi gminnej Sądrożyce – Dąbrowa wraz z przebudową skrzyżowań z drogami powiatowymi nr 1470 D i 1480 D. Zakres inwestycji obejmował: rozbudowę drogi, w tym korektę geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, przebudowę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia 110 kN/oś, budowę ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych, przebudowę istniejących chodników, budowę nowych, przebudowę istniejących wjazdów indywidualnych i zjazdów do pól i łąk, przebudowę skrzyżowań drogi gminnej z drogami powiatowymi nr 1470D (ul. Oleśnicka, na granicy miejscowości Twardogóra i Sądrożyce) oraz 1480D (skrzyżowanie dróg z Twardogóry, Grabowna Wielkiego i Dąbrowy) na skrzyżowania typu rondo, przebudowę i budowę rowów drogowych, wykonanie odwodnienia drogi, budowę i przebudowę przepustów pod zjazdami, przebudowę przepustów pod koroną drogi gminnej, budowę wysepek kanalizujących, wykonanie poboczy, wycinkę i zabezpieczenie istniejących drzew i krzewów, odmulenie, wyprofilowanie istniejących rowów melioracyjnych, wykonanie elementów organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego), budowę oświetlenia ulicznego – oświetlenie skrzyżowań typu rondo, zabezpieczenie i przebudowę kolidujących z przedmiotową inwestycją następujących sieci uzbrojenia: sieć wodociągowa, sieć gazownicza, sieć teletechniczna, sieć energetyczna. Na całej długości drogi gminnej urządzono ścieżkę rowerową z możliwością ruchu pieszych. Ruch pieszych i rowerzystów będzie odbywał się po położonej bezpośrednio przy jezdni ścieżce rowerowej o długości ok. 1647 m i szerokości 2,5 m - z możliwością ruchu pieszych. Łączna długość rozbudowanej drogi to 1631 m, powierzchnia drogi to 13270 m kw., powierzchnia chodników 333,6 m kw., powierzchnia ścieżki rowerowej - 4118 m kw. i powierzchnia terenów zielonych - 875 m kw.
Szczegóły - Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry
inwestorGmina Twardogóra
Jan Augustynowski 22.03.2020, godz. 10:32
Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470593Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470594Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470595Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470596Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470597Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470598Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470599Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470600Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470601Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470602Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470603Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470604Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470605Pierwszy odcinek obwodnicy Twardogóry 470606
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję