DODAJ

Przebudowa drogi powiatowej Twardogóra - Grabowno Wielkie

Przebudowa drogi powiatowej Twardogóra - Grabowno Wielkie 477941Przebudowa drogi powiatowej Twardogóra - Grabowno Wielkie 477939Przebudowa drogi powiatowej Twardogóra - Grabowno Wielkie 477954
MAPATwardogóra
Wrocławska
W czwartek 14 maja 2020 r. odbył się odbiór ważnej (i wyczekiwanej przez mieszkańców) inwestycji - przebudowy drogi powiatowej nr 1480D na odcinku Twardogóra - Grabowno Wielkie. Drogę przebudowano i poszerzono do 6 m (szczególnie bardzo niebezpieczny łuk drogi), podbudowano jezdnię w technologii MCE i położono nawierzchnię bitumiczną, wykonano też pobocza z kruszywa łamanego, wraz z niezbędną wycinką zakrzaczeń. Teraz 1700 metrowa trasa - od Ronda Niepodległości w Twardogórze do granicy Grabowna Wielkiego - jest nie tylko znacznie bezpieczniejsza, ale i optymalnie komfortowa.
Wartość wykonanych prac wyniosła 1 772 042,67 zł brutto, z czego 926 877,09 zł brutto dotyczy robót zrealizowanych jeszcze w ubiegłym roku - odbiór I etapu odbył się 18 grudnia 2019 r. Inwestycję dofinansowano z Funduszu Dróg Samorządowych kwotą 1 042 667,14 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych. Swój wkład wniosła też Gmina Twardogóra, przeznaczając w modernizację tej drogi 347 555,71 zł. 
Szczegóły - Przebudowa drogi powiatowej Twardogóra - Grabowno Wielkie
inwestorGmina Twardogóra Powiat Oleśnicki
nikt jeszcze nie dodał komentarzy
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję