Rusza przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Miliczaźródło: GDDKiA

Rusza przetarg na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Milicza

REKLAMA
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej i z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15. 
Ogłoszenie ma się ukazać niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści głoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. Obwodnica Milicza to kolejna dolnośląska inwestycja, która będzie realizowana w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic.

Zakres inwestycji

Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie "Projektuj i buduj" w latach 2025-2029. Obwodnica Milicza zostanie wybudowana w nowym śladzie drogi krajowej nr 15 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Będzie miała długość ok. 12 km. Planowany przetarg obejmie zaprojektowanie i budowę drogi krajowej DK15 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.

Cel inwestycji 

Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 ma wpłynąć na poprawę przepustowości polepszenie układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11. Obwodnica Milicza ma wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców.  
REKLAMA
GDDKiA

Program budowy 100 obwodnic w województwie dolnośląskim

Obwodnica Milicza znalazła się wśród projektów realizacji siedmiu obwodnic dolnośląskich miejscowości, które zostały ujęte w opracowanym w Ministerstwie Infrastruktury programie "100 Obwodnic" na lata 2020-2030. Inne planowane do realizacji inwestycje drogowe to: obwodnica Głogowa w ciągu DK12, obwodnica Legnicy w ciągu DK94, obwodnica Międzyborza w ciągu DK25, obwodnica Kaczorowa w ciągu DK3, obwodnica Oławy w ciągu DK94 oraz obwodnica Złotego Stoku w ciągu DK46. Część z nich to zadania, dla których trwa już etap opracowania dokumentacji projektowej, dla innych – proces przygotowawczy dopiero się rozpocznie.
Rządowy program "100 Obwodnic" zakłada, że do roku 2030 ma zostać wybudowanych 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Mają to być trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.  
Koszt realizacji całego programu 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa ma być finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  
Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej.

Komentarze (0)

Napisz komentarz
REKLAMA