DODAJ

Obwodnica Milicza

[Milicz] Obwodnica Milicza 507189[Milicz] Obwodnica Milicza 505648[Milicz] Obwodnica Milicza 507188
[Milicz] Obwodnica Milicza 488998[Milicz] Obwodnica Milicza 488997
Inwestycja planowana jest do realizacji w systemie "Projektuj i buduj" w latach 2025-2029. Obwodnica Milicza zostanie wybudowana w nowym śladzie drogi krajowej nr 15 jako droga klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym). Będzie miała długość ok. 12 km. Planowany przetarg obejmie zaprojektowanie i budowę drogi krajowej DK15 klasy GP wraz ze skrzyżowaniami, drogami poprzecznymi i drogami dojazdowymi zapewniającymi dostęp do drogi publicznej, obiektami inżynierskimi i ochrony środowiska oraz usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną niezwiązaną z drogą.
Budowa obwodnicy Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15 ma wpłynąć na poprawę przepustowości polepszenie układu komunikacyjnego łączącego drogę ekspresową S5 z drogą krajową nr 11 w Jarocinie, a w przyszłości z drogą ekspresową S11. Obwodnica Milicza ma wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta, charakteryzującego się ścisłą zabudową mieszkaniową, a tym samym wpłynie na poprawę warunków ruchu, bezpieczeństwa użytkowników dróg i mieszkańców.  
Szczegóły - [Milicz] Obwodnica Milicza
inwestorGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Orzech 19.02.2021, godz. 20:43
[Milicz] Obwodnica Milicza 507188[Milicz] Obwodnica Milicza 507189
odpowiedz
Orzech 04.02.2021, godz. 10:51
[Milicz] Obwodnica Milicza 505648[Milicz] Obwodnica Milicza 505649
odpowiedz
Orzech 30.08.2020, godz. 22:08
[Milicz] Obwodnica Milicza 488997[Milicz] Obwodnica Milicza 488998
odpowiedz
Jesteś deweloperem? Dodaj bezpłatnie inwestycję.
+ Dodaj inwestycję